Novi projekt

Zeleni klimatski fond odobrio 14,4 miliona dolara za jačanje otpornosti na poplave u BiH

Cilj ove inicijative je unapređenje sistema prognoziranja i ranog upozoravanja od poplava u Bosni i Hercegovin

Zeleni klimatski fond (GCF) je na 37. sastanku Odbora odobrio 14,4 miliona dolara za novi projekat usmjeren unapređenju upravljanja rizikom od poplava otpornog na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini, saopćio je U partnerstvu sa Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

U partnerstvu s UNDP-om, cilj ove inicijative je unapređenje sistema prognoziranja i ranog upozoravanja od poplava u Bosni i Hercegovini, kao i jačanje upravljanja rizikom od poplava na nivou cijele zemlje i u lokalnim zajednicama.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac pozdravio je ulaganje GCF-a u ovaj projekat u vrijednosti od 72 miliona dolara, koji sufinansiraju relevantne institucije u Bosni i Hercegovini, a biće implementiran u saradnji sa UNDP-om.

"Projekat je ključni korak u rješavanju izazova koje predstavljaju rizici od poplava u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine uzrokovani klimatskim promjenama, pri čemu će poseban fokus biti na slivovima rijeka Vrbas, Una, Sana, Drina i Bosna. Ne samo da će povećati otpornost na klimatske promjene već doprinijeti dobrobiti i prosperitetu najugroženijih zajednica uključujući žene, djecu i starije osobe", izjavio je Košarac.

Tokom posljednje decenije, klimatske promjene dovele su do porasta srednjih godišnjih temperatura i značajnih promjena u rasporedu padavina u Bosni i Hercegovini. Razorne poplave su postale sve učestalije, uzrokujući štetu ljudima, imovini i infrastrukturi, posebno u sektorima kao što su poljoprivreda i vodoprivreda.

U maju 2014. godine, više od milion ljudi bilo je pogođeno razornim poplavama izazvanim obilnim padavinama širom zemlje. Procjene su da su ove poplave prouzročile štetu i gubitke od skoro 15% BDP-a, dok je oko 90.000 ljudi raseljeno.

Efikasno upravljanje poplavama u Bosni i Hercegovini otežano je zbog zastarjele zaštite od poplava, nedostatka resursa i stručnosti, loše mreže za praćenje i neadekvatne pripremljenosti u lokalnim zajednicama. Stoga će ovaj šestogodišnji projekat pomoći u otklanjanju nedostataka i uspostavljanju integrisanog i rodno odgovornog pristupa upravljanju rizikom od poplava otpornog na klimatske promjene, uključujući strukturne i nestrukturne mjere, kao i pristupe zasnovane na ekosistemima kao što je pošumljavanje.

Vršilac dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sylvain Merlen je izjavio da je cilj projekta zaštititi živote, sredstva za život i kritičnu infrastrukturu te pružiti podršku zemlji na putu ka budućnosti otpornijoj na klimatske promjene.

S obzirom na to da se katastrofalni uticaji klimatskih promjena intenziviraju, ovaj projekat je sve hitniji, kazao je Merlen.

Ova intervencija dio je šireg portfelja Zelene tranzicije koji zagovara UNDP, a multisektorski je paket strateškog djelovanja s ciljem da budu udruženi napori svih aktera kako bi bila povećana i ubrzana zelena i pravedna tranzicija u Bosni i Hercegovini.

Očekivanja su da će implementacija projekta početi 2024. godine.