napredak

Zemlje EU se nadaju da će sljedeće sedmice dogovoriti pregovaračke okvire za Ukrajinu i Moldaviju

Zemlje članice Evropske unije objavile su da se nadaju da će se dogovoriti o pregovaračkim okvirima za Ukrajinu i Moldaviju u prvoj sedmici juna, iako su neke primjedbe iz Mađarske i dalje ostale, piše Euractiv.

Relativni napredak dolazi nakon što su ambasadori EU u srijedu održali dvosatnu diskusiju o pregovaračkim okvirima Ukrajine i Moldavije.

Države članice EU već nekoliko sedmica raspravljaju o pregovaračkim okvirima za dvije zemlje kandidate, ali do sada nisu uspjele postići konsenzus za njihovo odobrenje.

Belgija, koja predsjedava EU po principu rotacije do kraja juna, zagovara raspravu na nivou ambasadora EU kako bi se razjasnilo gdje leži kamen spoticanja.

Dok bi neke zemlje EU i dalje zahtijevale odobrenje parlamenta, gotovo svih 27 država članica podržava održavanje prvih međuvladinih konferencija (IGC), koje bi pokrenule zvanične pregovore, kada se očekuje da će se ministri EU poslova sastati 25. juna, kažu upoznati sa materijom.

Rezerve koje su izrazile neke zemlje članice EU gotovo su sve ukinute "radi brzog napredovanja", rekao je jedan diplomata EU.

Međutim, Mađarska je posljednja prepreka za dogovor o okvirima koji bi omogućili bloku da započne pregovore, potvrdilo je nekoliko diplomata EU.

Budimpešta nastavlja da blokira Ukrajinu, ali ne i Moldaviju, te je zatražila dodatne izmjene nacrta sporazuma zbog 11 bilateralnih pitanja u vezi sa pravima nacionalnih manjina, trgovinom, antikorupcijom, poljoprivredom, unutrašnjim tržištem i dobrosusjedskim odnosima.

Očekuje se da će tokom naredne sedmice stručne radne grupe raditi na tehničkim detaljima za potencijalni dogovor, o čemu bi ambasadori EU mogli da razgovaraju kada bi se vratili na to pitanje na svom sastanku u srijedu 5. juna.

U razgovorima održanim u srijedu, nekoliko zemalja EU je također naglasilo važnost napretka s onim kandidatima za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu gdje je zabilježen napredak.