Važan napredak

Značajno postignuće: Misija OSCE-a u BiH pozdravila usvajanje Zakona o mirnom okupljanju u Kantonu 10

Misija OSCE-a u BiH pozdravila je usvajanje Zakona o mirnom okupljanju u Kantonu 10, koji je Skupština Kantona usvojila 16. aprila.

To značajno postignuće predstavlja važan napredak u usklađivanju zakonodavstva Kantona 10 o slobodi mirnog okupljanja sa međunarodnim standardima ljudskih prava.

Misija je pozdravila predane napore i saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 u izradi tog zakona i spremna je podržati sva nadležna tijela kako bi se osigurala pravovremena i efikasna provedba.

Misija ostaje opredijeljena pružanju podrške svim vlastima širom BiH u jačanju zakonodavne zaštite osnovnih sloboda, uključujući pravo na mirno okupljanje, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.