Kvalitet života

Znate li koliko dim utiče na vaše zdravlje i okolinu?

Foto: Freepik

Cigarete su vjerovatno među prvim asocijacijama na izvor dima koji vam pada na pamet. Duhanski dim koji proizvode cigarete sadrži više od šest hiljada štetnih materija od kojih se za oko 100 zna da su štetne ili potencijalno štetne. Ove materije se unose u tijelo pušača i predstavljaju veliki rizik po zdravlje. Štoviše, duhanski dim je dokazano glavni uzročnik oboljenja povezanih s pušenjem. Pored toga, pasivna izloženost duhanskom dimu povećava rizik i za ljude koji nisu pušači.

Dim je i štetna nuspojava požara. Požari širom svijeta često izazivaju uništavanje šuma i stambenih objekata, a dim širi opasne materije po zraku i ugrožava ljudsko zdravlje. I dim iz industrijskih postrojenja i saobraćaja doprinosi zagađenju zraka u urbanim sredinama, što može imati ozbiljne posljedice po respiratorno zdravlje ljudi.

Srećom, nauka i tehnologija se rapidno razvijaju i igraju važnu ulogu u smanjenju štetnih efekata dima. Kada je u pitanju saobraćaj, razvoj električnih automobila dosegao je trenutni vrhunac tehnološkog napretka koji omogućava vozilima da funkcionišu bez sagorijevanja fosilnih goriva, pa samim time i emisije štetnih gasova i dima. Tehnološki razvoj u industrijskom aspektu sprječava zagađenja okoline i zraka korištenjem raznih filtera u fabrikama, elektranama i sl.

Slično, razvoj bezdimnih alternativa tradicionalnim cigaretama koje ne sagorijevaju duhan pruža odraslim pušačima koji ne žele u potpunosti da se odreknu duhana i nikotina da ipak smanje štetnost po svoj organizam. Uređaji zasnovani na inovativnoj tehnologiji zagrijavanja duhana kada se koriste oslobađaju nikotin bez sagorijevanja, duhanskog dima i pepela i ukoliko su naučno zasnovani i odgovorno komercijalizovani imaju potencijal da značajno smanje štetnost od pušenja.

Kroz razumijevanje štetnog uticaja dima za naše zdravlje i okolinu, postajemo svjesni potrebe za promjenama, dok su tehnologija i inovacije neophodni pokretači dobrih promjena i imaju ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života.