sporne izjave

Zvanično upućena incijativa za smjenu Heleza. Ovo je obrazloženje SNSD-ovaca

Zastupnici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH uputili su zvanično inicijativu za smjenu ministra odbrane Zukana Heleza.

U Inicijativi za rekonstrukciju Vijeća ministara smjenom Heleza navodi se da je za vrlo kratak period od kada je imenovan na mjesto ministra, odnosno od 25. januara, svojim izjava i postupcima učinio niz štetnih radnji koje su imale i imaju negativan uticaj kako za resorno ministarstvo kojem pripada, tako i za Vijeće ministara.

"Od trenutka imenovanja, izjave koje je davao i daje u svojstvu ministra odbrane izazivale su i nastavljaju da izazivaju u javnosti neopravdanu i nepotrebnu paniku i strah, kako kod građana tako i kod akademske i stručne javnosti", ističe se u Inicijativi.

Kao posljednju u nizu takvih izjava navode onu da se na teritoriji Republike Srpske nalaze paravojne formacije koje se obučavaju, te da u njima učestvuju i ljudi iz Rusije.

Oni smatraju da ovakva izjava ima za cilj isključivo širenje dezinformacija, rusofobije, te stavljanje mrlje na institucije Repbulike Srpske, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"S obzirom na to da je Tužilaštvo BiH formiralo predmet u vezi sa ovim navodima, te navelo da će u okviru predmeta ministar biti pozvan da da iskaz i prezentuje sve informacije, dokaze i činjenice kojima raspolaže, postoji mogućnost da će ministar biti ponovo osuđen za krivično djelo davanje lažnog iskaza, s obzirom na to da je i ranije bio spreman na izvršenje tog krivičnog djela.

U jednoj od izjava koju je objavio na društvenoj mreži Facebook poručio je, između ostalog, da kao ministar odbrane ima plan B, očigledno aludirajući na oružani sukob, odnosno rješavanje određenih državnih problema vojnim putem.

"Ovakve i slične izjave opasne su i neprikladne za ministra koji pripada resoru nadležnom za Oružane snage u BiH, te stvaraju opravdani strah i uznemirenost kod građana koji se još nisu oporavili ni od sukoba iz devedesetih godina prošlog vijeka", naveli su zastupnici SNSD-a.

Takođe, ističu, ovakvim izjavama potkopavaju se odredbe Dejtonskog sporazuma čiji je osnovni cilj donošenja bio postizanje i održavanje mira i stabilnosti između tri konstitutivna naroda i ostalih, te sprečavanje eventualnih novih sukoba.

"Јedna od izjava ministra Heleza kojom je, osim narušavanja ugleda Ministarstva, pokušao da naruši i odnose dvije zemlje, jeste izjava koja se odnosila na to da on 'raspolaže tajnim obavještajnim podacima da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić okreće leđa predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predviđa njegov politički pad'", podsjeća se u inicijativi koja je u posjedu Srne.

Oni navode da čak i da su tačne ove informacije, takva situacija predstavlja kršenje odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka, odnosno člana 11 zakona koji definira čuvanje tajnih podataka, a u kojem je propisano da svi funkcioneri iz člana pet, odnosno člana šest Zakona, kao i ostali funkcioneri i zaposleni koji imaju zakonsko ovlaštenje za pristup tajnim podacima, imaju obavezu da kao tajne čuvaju podatke sve do skidanja s njih oznake tajnosti bez obzira na to kako su do njih došli, a to važi i nakon isteka njihovog mandata, prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka vršenja dužnosti ili članstva u odgovarajućem organu.

Također, navodi se u inicijativi, ovakvim navodima stvoren je osnov i za podnošenje krivične prijave zbog izvršenja krivičnog djela odavanje tajnih podataka, propisanog članom 164 Krivičnog zakona BiH.

"Međutim, gore navedeni obrazac ponašanja nije moguće primijeniti na ministra Heleza", ocijenjeno je u dopisu.

"Polazeći, prije svega, od lične biografije Heleza koja je može se reći, vrlo sporna i upitna, uzimajući u obzir činjenicu da je isti više puta osuđivan u krivičnim postupcima /krivična djela davanje lažnog iskaza i učestvovanje u tuči/, te učestovao u drugim incidentima koji su medijski propraćeni, postavlja se pitanje njegove profesionalne i etičke kvalifikacije za obavljanje funkcije ministra", naglasili su poslanici iz Republike Srpske.

"Shodno svemu navedenom, uzimajući u obzir niz negativnih postupaka ministra kojim se gotovo svakodnevno narušava ugled i kredibilitet ministarstva i Savjeta ministara, izaziva panika i stvara atmosfera straha, te osnovane sumnje da bi mogao ponoviti krivično djelo za koje već osuđivan, potpisnici ove inicijative zahtjevaju smjenu Heleza", istaknuto je na kraju inicijative.