aktuelna pitanja

Zvizdić: Dodik je trajno obolio od antibosanstva, ali će zbog teške situacije u RS pristati na evropske zakone

Ne postoji "novi" niti evropski Dodik, iako je interesantna geneza njegovog političkog razvoja, kaže to u intervjuu za Buka magazin zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

"Ne postoji 'novi' niti evropski Dodik, iako je interesantna geneza njegovog političkog razvoja. Od osobe koja je javno priznala genocid u Srebrenici i više puta osudila ratne zločince Karadžića i Mladića do jednog od najvećih i najrigidnijih nacionalista u BiH i regionu.

Mislim da je trajno obolio od antibosanstva i da ne može promijeniti trenutnu matricu svog antiustavnog i antizapadnog ponašanja iako je duboko u sebi svjestan da time najveću štetu nanosi bh entitetu RS koga vodi ka potpunoj izolaciji i regresiji.

Ipak, ono s čim treba računati u kontaktima s njim jeste činjenica da je stekao veliko političko iskustvo koje efikasno koristi da lične i stranačke interese putem institucija RS i režimskih medija koje je pretvorio u "društvo jednog lica" predstavi kao njegovu političku borbu za bh. entitet RS koji niko ne napada i za bh. Srbe koje niko ne ugrožava", naveo je Zvizdić.

On je istakao da će SNSD odnosno Dodik pristati na usvajanje preostalih evropskih zakona i to zbog teške finansijske situacije u RS.

"Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je usvojen u oba doma Parlamenta BiH, poslije tragikomičnog i pokajničkog igrokaza koji su odigrali zastupnici SNSD-a u Domu naroda PS BiH. U vezi sa preostala dva zakona koja su formalni uvjet za otvaranje pregovora, blagi sam optimista iz razloga da postoji velika vjerovatnoća da će Dodik između straha od uspostave evropskih vrijednosti i jačanja državnih pravosudnih insitucija sa jedne i mogućnosti oslobađanja zamrznutih evropskih fondova i investicija kao jedine slamke spasa za lošu ekonomski situaciju u kojoj se nalazi RS sa druge strane, ipak izabrati ovu drugu opciju", naveo je.

Govoreći o navodima opozicije da je Trojka servilna prema Dodiku i Draganu Čoviću, on je kazao da za to nema nikakvih argumenata.

"Opozicija u nedostatku stvarnih argumenata odlazi u sferu pukog kritizerstva i rigidnog populizma.

Oni, u skladu sa onom Andrićevom, "nesvjesni svoje ograničenosti u poznavanju procesa neograničeno vjeruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka", nastupaju arogantno i agresivno zaboravljajući ko je najodgovorniji za loše naslijeđeno stanje u skoro svim segmentima politike, sigurnosti i ekonomije.

Što se tiče Dodikovih ideja i želja, on ih ima puno i producira ih i mijenja na dnevnoj bazi, ali želje su jedno a realnost, koja ga u pravilu uvijek demantuje, je nešto sasvim drugo.

U vezi sa konstatacijom da HDZ i SNSD vode sve procese, ista je neodrživa jer je vještački kreirana i napadno plasirana preko opozicionih medija.

Nije dovoljno samo orkestrirano i papagajski ponavljati da je Trojka 'servilna' nego je potrebno to i argumentovano dokazati. A argumenata za takvu tvrdnju nema i neće ih ni biti", istakao je Zvizdić.

On je, između ostalog, i kao neprihvatljiv ocijenio prijedlog HNS-a za izmjene Izbornog zakona BiH.

"Taj prijedlog je u suprotnosti sa svim presudama Evropskog suda za ljudska prava koje nalažu institucijama BiH da uklone diskriminirajuće odredbe Ustava i Izbornog zakona BiH.

Istovremeno, formiranje bilo kakvih etnoteritorijalnih izbornih jedinica nije prihvatljivo jer je u koliziji sa preporukama Venecijanske komisije, kao i sa demokratskom praksom EU kojoj težimo", rekao je Zvizdić.