povučen zakon

Aktivisti prozvali vlasti u RS: Da li je nasilje nad ženama i djecom sastavni dio tradicionalne porodice?

Helsinški parlament građana Banje Luke uputio je saopćenje za javnost u kojerm, kako navode, više od 300 organizacija civilnog društva, inicijativa, fondacija, mreža, pojedinaca i pojedinki, zahtijeva od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske javno obrazloženje za povlačenje Nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

"Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kojim je proširena definicija nasilja prema ženama i definisan femicid kao lišenje života, je povučen iz procedure jer je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odustalo od njega, bez ikakvog obrazloženja.

Crna statistika

Očigledno da poražavajuća crna statistika nije bila dovoljna da vlasti RS uvide potrebu donošenja ovog Zakona i da unaprijede zaštitu od nasilja u porodici i nasilju prema ženama.

Prema zvaničnim podacima o stopi kriminaliteta u RS, nasilje u porodici, prema prijavljenom broju slučajeva je na prvom mjestu.

Prosječan broj prijava na mjesečnom nivou za 2023. godinu je 100, a broj žrtava znatno veći. Prošle godine u BiH je ubijeno deset žena uz sedam pokušaja ubistava. Tokom poslednje dvije i po godine skoro 1.500 žena i djece zbrinuto je u sigurnim kućama širom BiH.

Broj izrečenih mjera za zaštitu žrtava je 10% od ukupnog broja prijava, a procesuira se samo 35% slučajeva.

Žene i djeca su predominantne žrtve i taj broj se iz godine u godinu povećava, a načini femicida bivaju sve brutalniji i učestaliji.

Da je ovaj Zakon izglasan, unaprijedio bi se postupak izricanja hitnih mjera zaštite, omogućio bi ženama koje su izložene nasilju da na vlastiti zahtjev budu smještene u sigurnu kuću i dobiju senzibilisanu podršku u oporavku.

Također, omogućio bi ženama koje su žrtve da budu na njima razumljiv način informisane od institucija koje su prepoznate kao subjekti zaštite.

Desničarke organizacije

Međutim, više od 20 desničarskih, populističkih i klerikalnih organizacija se zalažu za tradicionalne vrijednosti, uz javnu podršku predsjednika i premijera RS i političkih stranaka koje imaju većinu u Skupštini RS, unazad mjesecima su zahtijevali da se ovaj Zakon povuče iz daljnje procedure.

Njihovo obrazloženje se zasniva na neutemeljenim tezama da zakon ugrožava tradicionalnu porodicu, te uvodi takozvanu LGBTIQ+ i rodnu ideologiju u zakonsku regulativu. 

Da li to znači da je nasilje nad ženama i djecom sastavni dio tradicionalne porodice? Kako vlasti RS opravdavaju povlačenje Zakona iz procedure kada sve veći broj žena doživljava nasilje u porodici i kada je sve više žena ubijeno samo zato što su žene.

Više od 300 organizacija civilnog društva, inicijativa, fondacija, mreža, pojedinaca i pojedinki, zahtjeva od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske javno obrazloženje za povlačenje Nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Bez obzira što je odložena mogućnost unapređenja zakonodavnog okvira, u cilju obezbjeđenja što adekvatnije zaštite žena i djece od nasilja, apelujemo na sve subjekte zaštite koji su kao takvi prepoznati u važećem Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, da dosljedno i odgovorno nastave sa primjenom postojećih odredbi", piše se u saopćenju.

Potpisnici saopćenja

Organizacije, inicijative i fondacije:

Fondacija Lara, Bijeljina

Sarajevski otvoreni centar

Fondacija Udružene žene

Helsinški parlament građana Banja Luka

BASOC

Project Genesis

DON, Prijedor

UG Srce na dlanu

eTrafika

Radnička solidarnost BiH

Transparency International u BiH

UNSA Geto

KVART Prijedor

Inicijativa Građanke za ustavne promjene – 36 članica i pojedinki iz BiH

Fondacija CURE

Kuća ljudskih prava Banja Luka

Mreža mira – 260 organizacija iz BiH

Vive žene, Zenica

NVO Udruženje građanki Grahovo

Inicijativa Građanki/a Mostar

Ured Trag fondacija u BiH

Udruženje „Novi put“

Udruge PRAVI PUT

Banjalučki centar za ljudska prava

UG Oštra nula

Nera, Konjic

Udruženje Forma F, Mostar

Zdravo da ste, Banja Luka

Pojedinci:

Rubina Čengić, aktivistkinja i novinarka

Bojana Mijić, aktivistkinja

Srđan Puhalo, psiholog i istraživač

Danijela Majstorović, aktivistkinja, Univerzitet u Banjaluci

Murisa Marić, aktivistkinja

Besima Borić, aktivistkinja i političarka

Đulija Aćimović, aktivistkinja

Jadranka Miličević, aktivistkinja

Azra Okić, političarka

Maida Zagorac, aktivistkinja

Esma Drkenda, aktivistkinja

Erduan Katana, aktivista i novinar

Gordana Katana, aktivistkinja I novinarka

Tamara Miščević, aktivistkinja

Nemanja Tubonjić, aktivista

Milica Pralica, aktivistkinja

Jasna Bakšić-Muftić, Univerzitet u Sarajevu

Zlatiborka Popov Momčinović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Amila Ždralović, Univerzitet u Sarajevu

Milkica Milojević, novinarka i aktivistkinja

Tanja Boromisa, aktivistkinja