Politika

Aner Žuljević: Prekinuli smo “praksu kažnjavanja” koju je godinama primjenjivala Vlada FBiH na čelu sa Novalićem

O budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, sjednici Zastupničkog doma, ali i Doma naroda Federalnog parlamenta i drugim aktuelnim temama, u emisiji BHT1 uživo govorio je zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta Aner Žuljević.

Privatna preduzeća

"Radi se o budžetu koji je u iznosu od 6,7 milijardi KM. I da bi javnost mogla da stekne percepciju rashodovne strane budžeta, mi oko 3,7 milijardi KM od tog budžeta trošimo na penzije, socijalna davanja i boračka odnosno invalidska prava. Ove godine u budžetu imamo oko milijardu i 122 miliona KM sredstava planiranih za povrat duga po osnovu ranijih kredita. Imamo oko 350 miliona plata koje su vezane za sve institucije u Federaciji BiH. Tu se nalaze i subvencije javnim preduzećima i subvenzije privatnim preduzećima, odnosno poljoprivredi u iznosu od 160 miliona KM", pojašnjava Žuljević.

Jučerašnji amandmani na budžet u federalnom Parlamentu treba da prekinu "praksu kažnjavanja" koju je, kako navodi Žuljević, godinama primjenjivala aktuelna Vlada Federacije na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem.

"Moram naglasiti da je grupa stranaka Osmorke, koja se identificira kao nova parlamentarna većina, predložila određen broj amandmana. Čisto da bi prekinula praksu kažnjavanja od strane Vlade premijera Novalića koja se provodi već niz godina kada je u pitanju finansiranje kapitalnih projekata iz sredina koje nisu glasale za kandidate SDA. Nažalost, SDA je koristila takvu praksu. I najvećim dijelom je izbacivala projekte iz finansiranja od budžeta Federacije onih opština i gradova gdje građani nisu izabrali SDA. Mi se naravno, kako nismo isti, nismo opredijelili da diramo projekte tamo gdje su načelnici izabrani od strane SDA. Nego smo sa svoje strane htjeli da ispravimo nepravdu. I da uključimo kapitalne projekte iz onih sredina koje su birale drugačije politički, ali naravno pune budžet kroz poreze", rekao je Žuljević.

Snaga kantona

Kako je istakao, amandmanima se također nastoji povećati budžet za Ministarstvo obrazovanja čime bi se, kako kaže, prekinula praksa "snage kantona".

"Mi smo došli u poziciju da su nam kantoni praktično države za pojedina prava građana. I da pojedini kantoni zbog finansijske izdašnosti omogućavaju kupovinu knjiga djeci d prvog do petog razreda. Određeni kantoni to ne mogu jer nemaju finansijski kapacitet. Onda smo omogućili da amandmanom sa svoje strane omogućimo finansiranje kupovine udžbenika za svu djecu u Federaciji. I da prekinemo praksu diskriminacije koja nastaje zbog finansijske razlike u razvojima pojedinih kantona", ističe Žuljević.

Također je naglasio kako su predstavnici Osmorke ovim amandmanima pokušali da prekinu praksu laganja građana kada su u pitanju kapitalne investicije. I građevinski projekti predviđeni u rashodovnoj strani budžeta.

"Izgradnja zgrada gdje su se zaleđivala sredstva, kao što su određene zgrade u Mostaru i Sarajevu. Sa tih stavki smo prebacivali određena sredstva na druge kapitalne projekte koji su bitni. I koji se mogu izvesti u ovoj godini. Zbog raznih spinova, koje smo mogli čuti u posljednja 24 sata, moram naglasiti kako je Grad Mostar dobio dodatnih dva miliona KM koje će Gradsko vijeće dijeliti u smislu izgradnje sportskih objekata. Jer smo mi grad koji je deficitaran takvim stvarima. Mi praktično nemamo ozbiljnu sportsku dvoranu da primimo reprezentaciju", kaže Aner Žuljević.