Međunarodni dan spomenika

Bh. spomenici: Džamija Esme Sultanije primjer mogućeg uključivanja restauratora i konzervatora

Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina, 18. april, u Sarajevu je započeo predavanjem o temi "Džamija Esme Sultanije u Jajcu: Zidno slikarstvo i kaligrafija". Cilj je ukazati na različitost graditeljskog naslijeđa, načine njegovog očuvanja i njegove osnovne vrijednosti.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina je "Konflikti i sukobi“.

S obzirom da se ove godine obilježava 20 godina od izgradnje Starog mosta u Mostaru, predsjednica ICOMOS-a Elša Jurić Turkušić podsjetila je da je to prilika da BiH pokaže kako su objekti nakon razaranja i oštećenja konzervirani, i u konačnici kako su rekonstruirani.

U tu svrhu je i prof.dr. Haris Dervišević odabrao temu i održao predavanje o rekonstrukciji Džamije Esma Sultanije posmatrajući je kroz kontekst Venecijanske povelje koja je donesena 1964. godine, kao najvažniji dokument za konzervaciju i restauraciju kulturne baštine.

Jurić-Turškušić smatra da se u BiH veoma malo ulaže u obnovu nacionalnih spomenika.

"Veliki broj spomenika je proglašen nacionalnim dobrima, ali to njima ne garantuje da će biti obnovljeni ili dobro očuvani", kazala je ona.

Mišljenja je da lokalne zajednice u velikoj mjeri mogu odigrati značajnu ulogu u praćenju statusa tih spomenika, ali i iskazivanju vlastitih interesa ka njihovom očuvanju i to u saradnji sa stručnjacima, jer Venecijanska povelja upravo ukazuje na interdisciplinarnost, uključivanje što većeg broja različitih stručnjaka kako bi se spomenik adekvatno obnovio, ali i sačuvao nakon obnove.

Džamija Esme Sultanije je primjer mogućeg uključivanja restauratora i konzervatora, na dijelovima gdje se nekada nalazila kaligrafija i zidno slikarstvo.

"Pod pretpostavkom da će se i u budućnosti restaurirati i obnavljati džamije, ovo je jedna od sugestija kako bi možda moglo da se pristupi problemima", poručio je Dervišević.

ICOMOS je savjetodavno tijelo UNESCO-a, odnosno ICOMOS (Međunarodni savjet za spomenike i spomeničke cjeline) je stručno udruženje koje se bavi očuvanjem, zaštitom i promoviranjem kulturne baštine.