nije bilo kvoruma

Blokade se nastavljaju: S dnevnog reda Predstavničkog doma FBiH povučene izmjene poslovnika

Akte je prethodno morala da razmotri i Zakonodavno-pravna komisija, ali njena sjednica nije održana danas jer nije bilo kvoruma

Utvrđen je dnevni red današnje sedme redovne sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta više od tri sata po početku.

U međuvremenu je bila pauza i opozicija je tražila povlačenje četiri predložene tačke a predlagač, Klub stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH, povukao je ubrzo potom jednu od njih - zakon o korištenju dijela prihoda preduzeća ostvarnog korištenjem hidroakumulacionih objekata. Obrazloženje predlagača je bilo da su potrebne dodatne konsultacije o tom aktu.

Iz najavljenog dnevnog reda su na koncu povučeni također Prijedlog Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, Prijedlog Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkog doma.

Sve su to akti koje je prethodno morala da razmotri i Zakonodavno-pravna komisija, ali njena sjednica nije održana danas jer nije bilo kvoruma.

U odnosu na najavljeni, dnevni red je dopunjen nekim tačkama. Jedna od njih je deklaracija o uvođenju modernih tehnologija u kontrolu izbornog procesa, što je predložio zastupnik Slaven Raguž.

Ovu sjednicu Predstavnički dom održava u sali Općine Stari Grad u Sarajevu umjesto u sjedištu Federalnog parlamenta gdje već godinama sjednice održavaju oba parlamentarna doma.

Prije nekoliko dana, iz Predstavničkog doma je saopćeno da dosadašnja sala nije sigurna zbog oštećenja usljed prokišnjavanja dijela plafona.