Ekonomija

Dan rudara: Priznanje hrabrim ženama i muškarcima koji čine srce rudarske industrije

U svijetu gdje rudarstvo često ostaje skriveno u sjeni drugih industrija, Adriatic Metals BiH stupa u prvi plan, ne samo kako bi istakli doprinos rudara, nego kako bi proslavili uspjeh ove vitalne industrijske grane. Za ovu kompaniju, rudarstvo nije samo izazov - već ključ održivosti i budućnosti, kazao je generalni direktor Adriatic Metals BiH, Paul Cronin u videočestitci.

“Na ovaj poseban dan odajemo priznanje hrabrim ženama i muškarcima koji čine srce rudarske industrije. Rudarstvo za mene predstavlja slobodu. Danas slavimo ne samo teški rad rudara, već i njihovu sposobnost prilagođavanja promjenama u industriji,” ističe Cronin.

U okruženju gdje termalni ugljen postaje manje relevantan, Adriatic Metals razumije hitnost prelaska na niskougljeničnu budućnost. Razvoj vještina u metalnom rudarstvu postaje ključan za ostvarenje tog prelaska. “Posvećeni smo usavršavanju svojih resursa kako bi bili na čelu tranzicije prema održivijem modelu, pružajući radnicima ali i ljudima ove zemlje nadu u bolju budućnost,” objašnjava Cronin.

Adriatic Metals naglašava važnost globalne saradnje u ostvarivanju ovih ciljeva. “Sarađujući s partnerima širom svijeta, kompanija radi na postizanju pravog zakonodavnog, proceduralnog i finansijskog okvira koji će omogućiti uspješnu tranziciju prema održivosti,” objašnjava Cronin.

U zaključku, Cronin je pored čestitke uputio i poziv na ulaganje zajedničkih napora u unapređenje uslova rada rudara. “Adriatic Metals prvenstveno poziva na unapređenje standarda sigurnosti, jer je sigurnost rudara temelj uspjeha.”