MUP RS

Deset policajaca ove godine dobilo otkaz, pod suspenzijom 42

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je od 1. januara ove godine do 10. novembra zbog teže povrede radne dužnosti izreklo deset disiplinskih mjera prestanak radnog odnosa.

Suspendovano je 47 pripadnika od kojih 42 policajca i pet državnih službenika, izjavio je načelnik Uprave MUP-a za policijsko obrazovanje Mile Šikman.

On je tokom okruglog stola na temu "Sistem integriteta kao faktor suprostavljanja korupciji" u Banjoj Luci rekao da je tokom prethodne godine izrečeno ukupno 12 disciplinskih mjera prestanka radnog odnosa, a tokom 2021. godine sedam.

"Pozivamo sve građane koji imaju saznanja o negativnim ponašanjima naših radnika, o svim pojavama za koje smatraju da imaju obilježje korupcije, da to prijave.

Sve prijave građana će biti na adekvatan način zaprimljene i procesuirane i MUP će sigurno raditi na utvrđivanju odgovornosti svih svojih pripadnika", istakao je Šikman, prenosi RTRS.