inovacije

Digitalna transformacija otvara prilike za mala i srednja preduzeća BiH. Problem je što većina ne zna dovoljno o tom procesu

Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća jedna je od ključnih tema kako bi se postigao napredak u privredi i kako bi te kompanije bile spremne za budućnost, izjavila je danas u Sarajevu programska direktorica GIZ-a u BiH Eva Näher na konferenciji „Digitalna transformacija i nove poslovne prilike za mala i srednja preduzeća“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH/ EU4DigitalSME", kojeg sufinansiraju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a projekat implementira GIZ.

"Na početku kada smo pitali kompanije da li se žele digitalizirati, odgovor je bio potvrdan, ali nisu znali kako, tako da je bilo jako važno naučiti kako to uraditi, odnosno čuti nešto više naprimjer o upravljanju odnosa sa klijentima ili o programu za upravljanje operacijama. U okviru našeg projekta koji se odnosio na inovacije i digitalizaciju malih i srednjih poduzeća više od 700 kompanija je imalo priliku da nauči nešto o digitalnim rješenjima, odnosno pripremi se za budućnost", istakla je Näher.

U okviru aktivnosti koje su provodili, kako je dodala, imali su pomoć partnera Luvent Consultinga i brojnih stručnjaka iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Njihov zadatak je bio da pruže podršku tim preduzećima, prije svega da razumiju, a zatim i da provedu rješenja koja se tiču digitalizacije.

Voditelj projekta Siniša Begović (Luvent Consulting GmbH) je rekao da je fokus bio na podizanju svijesti malih i srednjih poduzeća o važnosti digitalizacije i digitalne transformacije, kao i inovacija.

"Shvatili smo da moramo biti vrlo konkretni i da sve aktivnosti i edukacije moraju biti vrlo praktične i primjenjive", rekao je Begović.

Počeli su sa analizom tržišta i potreba, a među brojnim aktivnosti proveli su i dvije studije o nivou privaćanja digitalizacije u BiH, kao i dvije studijske posjete za razmjenu znanja između Hrvatske i BiH, a u septembru je planirana između Njemačke i BiH.

Voditeljica projekta digitalne transformacije Mevlida Tabaković ( SunsetPro d.o.o.) govorila je o tome kako je iz iskustva te kompanije bilo raditi sa konsultantima.

"Ono što smo mi radili tokom same aplikacije za digitalnu transformaciju bilo je prije svega da osvijestimo naše uposlenike da treba da uvedemo novine i savremene programe. Mi smo kompanija koja se bavi izradom i montažom pergola tendi, odnosno ustakljavanja bašti. Na početku smo mislili da je sve to jednostavno, ali smo kasnije vidjeli da se radi o kompleksnom i zahtjevnom procesu. Zahvaljujući projektu i stručnim ljudima uspjeli smo na kraju da povežemo naše kompletno poslovanje, da ga digitalizujemo, da sve bude na jednoj platformi i kroz par klikova, vrlo jednostavno i praktično za naše poslovanje", dodala je Tabaković.

Na konferenciji u prostorijama Europe Housa predstavljene su provedene aktivnosti i najznačajniji rezultati projekta „Jačanje inovacija i digitalizacije malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“ implementirane od konsultantske kuće Luvent Consulting iz Berlina koja je u proteklom periodu radila sa kompanijama u BiH na edukaciji o digitalnoj transformaciji, te pružanju kvalitetnih rješenja za izazove održivog ekonomskog, društvenog i ekološkog razvoja.