Zadovoljni dosadašnjom saradnjom

Direktoru Agencije za forenzička ispitivanja zvanično uručen certifikat o produženju akreditacije

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sastao se danas, u prostorijama Agencije, sa direktorom Instituta za akreditovanje BiH Dražanom Primorcem. Povod za sastanak bilo je zvanično uručenje certifikata za potvrđivanje akreditovanog područja Agencije (LI-151-01) na period do 12. septembra 2027. godine.

"Ocjenjivanje u prostorijama Agencije u svrhu produženja akreditacije održano je u decembru 2023. godine, kad su ocjenjivači Instituta za akreditovanje BiH ponovo provjeravali sistem za upravlјanje kvalitetom, a između ostalog i četiri laboratorijske metode koje se primjenjuju u tri laboratorije Agencije.

Komitet za akreditovanje je razmotrio relevantnu dokumentaciju Agencije i zaklјučio da je postupak produžavanja akreditacije obavlјen u skladu s pravilima Sistema akreditovanja BiH i s tim u vezi donio je odluku o produživanju akreditacije Agenciji, za naredne četiri godine", navodi se.

Agencija je bila prva forenzička insitucija u Bosni i Hercegovini, kad je 2019. godine Institut za akreditovanje BiH donio odluku o akreditovanju laboratorijskih metoda u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006, odnosno BAS EN ISO/IEC 17025:2018 na period od 2019-2023. godine.

Na kraju sastanka direktori Samardžija i Primorac su izrazili obostrano zadovolјstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom te dvije institucije. Dogovoreni su pravci i modaliteti dalјe saradnje, u vidu potencijalne edukacije i razmjene tehničkih eksperata i ocjenjivača", saopćeno je iz Agencije.