četvrti dio

Dosje Amir Gross Kabiri| Velika obmana: Privatno udruženje predstavio kao izraelsku privrednu komoru. Puca mu i savez sa Čovićem!?

U VTKBiH za Raport su kazali da nemaju potpisan sporazum, niti saradnju s „Privrednom komorom države Izrael“, niti imaju informaciju gdje je registrirana
Čović i Kabiri: Puca ljubav?

Proteklih dana Raport je u serijalu priča objavio istraživanje o liku, (ne)djelu i sumnjivim poslovima, Amira Gross Kabirija, kontroverznog Izraelca koji je za male pare zagospodario nekadašnjim bh.gigantom Aluminijem dd u Mostaru.

Podsjećamo, bivši saziv Vlade FBiH na čelu s Fadilom Novalićem, te Skupština društva Aluminij Mostar, u aprilu 2020. godine dali su saglasnost na ugovor s Kabirijem prema kojem ovaj navodni biznismen ima pravo da iznajmljuje i koristi najvažnije pogone i drugu imovinu Aluminija dd u narednih 30 godina i sve to po ukupnoj cijeni koja je "zacementirana" ugovorom i ne može ni za tri decenije godina biti veća od 75 hiljada KM. Trenutno Kabiri plaća najam za Aluminij u iznosu između 30 i 40 hiljada KM, jer se imovina koju koristi s godinama povećava, ali sve detalje ugovora smo i razjasnili u prethodnim tekstovima.

Vanjskotrgovinska komora BiH nema saradnju s Kabirijevim udruženjem

Danas Raport donosi istraživanje koje se odnosi na obmanu javnosti u vezi s osnivanjem Privredne komore države Izrael, koju je ne samo Kabiri, nego i neke druge federalne institucije, pokušao u javnosti perfidno predstaviti kao izraelsku državnu instituciju, a što implicira i naziv.

Čak je navođeno kako je u Mostaru otvoren "glavni ured" navodne komore, a bilo je najava ureda te navodne komore i u Banjoj Luci. Kabiri je u septembru prošle godine ovako govorio o novootvorenoj komori:

Jedna od objava u medijima

"Privredna komora Države Izrael u Bosni i Hercegovini služit će kao most između ekonomija dva naroda. Naš cilj je stvoriti snažne temelje za izraelska ulaganja u područja obnovljive energije, poljoprivrednih tehnologija, proizvodnje i visoke tehnologije. Inovativnost, kreativnost i odlučnost pozicionirali su Izrael na čelo vodeće globalne ekonomije i nacije u razvoju, uprkos suočavanju s brojnim izazovima. Ove vrijednosti i osobine nalaze se i u BiH, a jedan od ciljeva Komore je da ih uzdigne i promovira, čime ćemo uspostaviti čvrste temelje za buduću saradnju temeljenu na razmjeni znanja, trgovini, investicijama i zajedničkim vrijednostima“, navodili su mediji da je rekao Amir Gros Kabiri, "predsjednik Privredne komore Izraela u BiH", a iz ove izjave je vidljivo da se nigdje ne pojašnjava da je riječ o udruženju građana registriranom u BiH.

To je Raportu potvrđeno i u Ministarstvu pravde BiH koje registrira udruženja i fondacije u BiH, te vodi registar tih udruženja. Prema odgovoru iz Ministarstva "Privredna komora države Izrael" je udruženje koje je osnovano u maju prošle godine i nije nikakva državna komora Izraela, jer Ministarstvo pravde BiH nema ni nadležnost da registruje privredne komore stranih zemalja.

"Uvidom u stanje službene evidencije, koja se sukladno Zakonu o upravnom postupku i Zakonu o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine vodi u ovom Ministarstvu, utvrđeno je da je Udruženje 'Privredna komora države Izrael u BiH', sa sjedištem u Mostaru, ulica Baćevići bb, upisano u Registar udruženja, pod registarskim brojem RU-2612, Knjiga I Registra, dana 31.05.2022. godine. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nije nadležno za registraciju podružnica privrednih komora stranih zemalja u Bosni i Hercegovini“, naveli su za Raport iz Ministarstva pravde BiH.

Raport je i u Vanjskotrgovinskoj komori BiH koja je osnovana shodno Zakonu o VTKBiH, usvojenom u Parlamentu BiH usmjerena na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa BH privrede sa inostranstvom, uključujući i partnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu, provjerio da li imaju saradnju s udruženjem "Privredna komora države Izrael", te ukoliko imaju u čemu se ogleda ta saradnja i kakve je rezultate polučila?

"Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH nema potpisan sporazum i do sada nije imala nikakvu suradnju s 'Gospodarskom komorom Države Izrael' u Mostaru, niti imamo informaciju gdje je registrirana", naveli su za Raport iz VTKBiH.

Također, u Vanjskotrgovinskoj komori BiH provjerili smo da li oni imaju saradnju sa zvaničnom izraelskom privrednom komorom.

Je li kadrovima HDZ-a zadatak da promoviraju sve što je Kabirijevo?

"S komorskim sistemom Države Izrael surađujemo kroz Eurokomoru, koja predstavlja više od 20 miliona kompanija, kroz 45 članova i evropsku mrežu od 1.700 regionalnih i lokalnih komora. Predsjednik VTK/STK BiH dr. sc. Vjekoslav Vuković član je Upravnog odbora Eurokomore i jedan od članova Odbora Eurokomore za nerezidentne zemlje u koju spada i Izrael. Na tim redovitim sastancima, koji se godišnje održavaju dva puta, susrećemo i naše kolege iz Izraela, s kojima imamo odličnu suradnju. Dodatno, imamo potpisan Sporazum o uzajamnoj pomoći s IEICI-Israel export and international cooperation institute", naveli su iz VTK-e BiH za Raport.

Iz ovih odgovora VTKBiH jasno je da oni nemaju niti kontakt niti saradnju s Kabirijevim udruženjem koje se u BiH pokušava predstaviti "glavnom poveznicom" između ekonomija BiH i Izraela.

Utoliko je interesantnije zbog čega je Marko Šantić, predsjednik Privredne komore FBiH u maju ove godine na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru potpisao sporazum s Kabirijem, kao s predsjednikom Privredne komore države Izrael.

Kao neki od najvažnijih ciljeva ovog sporazuma i na zvaničnoj stranici Privredne komore FBH između ostalog navedeni su "zajednički rad na poboljšanju kvalitete zaposlenika i menedžera kroz transfer znanja, iskustva i tehnologija i izdavanje odgovarajućih certifikata poslovnim subjektima za ocjene boniteta te za označavanje domaćih proizvoda".

S obzirom na Kabirijevu reputaciju i na to da se protiv njega u Izraelu vodi sudski proces za nadonkadu višemilionske štete, a kako je Raport objavio jučer određene istražne radnje u vezi s nezakonitostima koje se vežu za njegovu firmu, pokrenute su i u BiH, uz ostala, pitanje je i kome to Kabiri može izdavati certifikate o bonitetu i kakav on i njegovo privatno udruženje imaju legitimitet i kredibilitet, kao i reference za označavanje proizvoda?

Raport je uputio Privrednoj komori FBiH upit o tome da nam pojasni konkretnije ovu saradnju s Kabirijevim udruženjem, međutim, odgovor ni nakon desetak dana nismo dobili.

Izvještaj o radu udruženja nije dostupan

Možda se razlog šutnje o ovom pitanju krije u tome što se Šantić smatra bliskim HDZ-u, a ova stranka i njen predsjednik Dragan Čović imaju značajnu ulogu u glorificiranju Amira Gross Kabirija i njegovom pozicioniranju u Mostaru.

No, prema posljednjim informacijama došlo je do nekih trzavica između Kabirija i Čovića, a izvori Raporta tvrde da su razlog tome navodni poslovni razgovori i planovi koje je Kabiri vodio i razmatrao sa nekim od Čovićevih saradnika, što je navodno zasmetalo predsjedniku HDZ-a, jer je procijenio da je "preskočen i zaobiđen".

Istražujući dalje Kabirijevu privatnu privrednu komoru i uvidom u spisak i sadržaj izvještaja o radu, koja su sva udruženja registrirana kod Ministarstva pravde BiH po zakonu obavezna dostaviti toj instituciji, među oko 300 udruženja koja su tu obavezu ispunila, izvještaj o poslovanju Kabirijevog udruženja nismo pronašli.

Pitali smo Ministarstvo pravde BiH zbog čega izvještaj udruženja "Privredna komora države Izrael" nije javno dostupan, da li možemo izvršiti uvid u taj dokument, te kakve sankcije snose udruženja koja ne dostavljaju izvještaje u propisanom roku, iz Ministarstva pravde su nam umjesto odgovora dostavili formular koji moramo popuniti u skladu, kako se navodi, sa Zakonom o pristupu informacijama prije nego što dobijemo odgovor na to pitanje.

Ukoliko nam bude omogućen uvid u izvještaj o radu Kabirijeve privatne komore, njegov sadržaj ćemo objaviti naknadno.