Politika

Državni parlamentarci usvojili Prijedlog zakona o PDV-u u prvom čitanju

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u u prvom čitanju. Nakon ovoga slijedi amandmanska faza nakon čega će se još jednom glasati o zakonu. Tek tada će stupiti na snagu.

Zakon su predložili poslanici SDS-a Mladen Bosić i Darko Babalj.

Limit za ulazak u sistem PDV-a sa 50.000 KM, uz novi zakon bi se podigao na 100.000 KM i obavezu predaje izvještaja i plaćanja PDV-a za obveznike pomjera sa 10. u mjesecu do kraja mjeseca-

Predlagači su u obrazloženju predloženih rješenja naveli da je razlog za donošenje zakona sadržan u istaknutoj potrebi poreskih obveznika da im se omogući primjeren rok u kojem su obavezni podnijeti poresku prijavu.

Pojašnjavaju i da je razlog za povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM očigledna potreba, s obzirom na inflatorna kretanja i povećanja cijena roba i usluga u proteklom periodu, kao i predviđanja ekonomskih kretanja za naredni period.

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH i Unija poslodavaca RS pozvali su poslanike Predstavničkog doma državnog parlamenta da usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost.