prikupljaju se podaci

Evropska unija objavila kritične tačke. BiH se ‘užarila’

Vidite li crvene mrlje na mapi? One su oštro upozorenje na promjenu klime, objavila je Evropska komisija.

2022. je bila druga najgora godina za šumske požare. Gotovo 900.000 hektara zemlje – što je područje veliko kao Kipar – spaljeno je u EU. Uz njih, mnoge šume.

"Ne možemo priuštiti da izgubimo njih i jedinstvene koristi koje donose, od regulacije klime do biodiverziteta. Šumski požari, suša i drugi pritisci ugrožavaju njihovu budućnost", naveli su u objavi.

Oni ističu kako prikupljaju informacije i evropskim šumama i stvaraju sveobuhvatnu bazu.

"Naš novopredloženi Zakon o praćenju šuma koristit će našu @CopernicusEU satelitsku mrežu i lokalne podatke za stvaranje resursa za mapiranje, praćenje, prikupljanje i razmjenu kritičnih informacija o evropskim šumama.

Oni će omogućiti zemljama EU, vlasnicima i upraviteljima šuma da se suoče s izazovima i zaštite ekološke i ekonomske funkcije šuma", istakli su.