Vijesti

Federalna inspekcija kaže da flaširane vode s fekalnim bakterijama više nema. Ni oni ne otkrivaju ko su proizvođači

Federalna inspekcija nije mogla naći vodi s bakterijama jer je popijena

Federalna inspekcija (Federalna uprava za inspekcijske poslove) i Agencija za sigurnost hrane BiH oglasile su se saopćenjem za javnost vezano za sporne flaširane vode.

Poenta je da u provjerama koje su oni radili nije bilo moguće pronaći bakterije koje su ranije pronađene. Razlog? Serija flaširanih voda u kojima je bilo fekalnih bakterija nema više na policama.

Nisu objavili proizvođača

No, ni oni nisu objavili proizvođača u čijoj vodi je Zavod za javno zdravstvo pronašao sporne bakterije.

Kažu da je utvrđeno sljedeće:

  • vode obuhvaćene monitoringom Zavoda za javno zdravstvo FBiH kupljene su i njihovi uzorci dostavljeni na analizu nadležnoj službi Zavoda u oktobru, novembru i decembru 2021. godine. Od sedam (7) voda koje, prema rezultatima monitoringa Zavoda sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne u prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, rok upotrebe šest (6) spornih voda istekao je najkasnije do septembra 2022. godine, dok je za jednu vodu rok upotrebe istekao 17.11.2022. godine. Podsjećamo, Informacija Zavoda za javno zdravstvo FBiH sačinjena je 18.10.2022. godine, a zaprimljena u FUZIP dana 25.10.2022. godine, kada je proslijeđena nadležnim ministarstvima zdravstva, te kantonalnim, gradskim i općinskim inspekcijskim organima na nadležno postupanje;
  • na tržištu u FBiH nisu zatečene zalihe voda iz analiziranih serija za koje je laboratorijskom analizom u toku monitoringa Zavoda za javno zdravstvo FBiH utvrđena neusklađenost;
  • u predmetu kontrole pojedinih kantonalnih inspekcija, za pojedinačne vode čiji su uzorci analiziranih serija u toku monitoringa bili neispravni, a koje su u momentu vršenja inspekcijskog nadzora zatečene u prometu, proizvođači su dostavili izvještaje ispitivanjȃ koja su vršena u toku redovne samokontrole. Svi dostavljeni izvještaji su u pogledu mikrobiološke ispravnosti odgovarali parametrima za vodu, shodno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama;
  • u izvršenim nadzorima u punionicama prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u FBiH uzeti su uzorci po nekoliko različitih serija gotovih proizvoda prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Prema zaprimljenim konačnim nalazima s aspekta mikrobiološke analize, svi ispitivani uzorci ODGOVARAJU parametrima propisanim Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/10 i 32/12, čl. 19. i 20.). Inspektorima su u toku inspekcijskog nadzora također predočeni i rezultati velikog broja redovnih (sedmičnih, mjesečnih, godišnjih i trogodišnjih) laboratorijskih analiza koje subjekti nadzora vrše u procesu samokontrole i periodične zakonske kontrole. Svi predočeni rezultati analiza su bili uredni;

Nadležna kantonalna inspekcija

  • u izvještaju nadležne kantonalne inspekcije Tuzlanskog kantona konstatovano je da je punionici vode kompanije „GAKOM“ d.o.o. Gračanica, zbog utvrđenih nepravilnosti izrečena upravna mjera – zabrana daljnje proizvodnje i punjenja vode i distribucije zatečenih količina vode „Prirodna negazirana voda Ledena“ (2.436 komada različitih pakovanja vode), do pribavljanja rješenja nadležnog organa. Subjekt u poslovanju s hranom ne posjeduje Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, koje je neophodno za stavljanje navedene vode na tržište;
  • informacijom kantonalnog inspektora za hranu Katonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, Agencija za sigurnost hrane BiH je 19.12.2022. godine obaviještena da je na tržištu Kantona Sarajevo u prometu zatečena flaširana prirodna izvorska voda „Bistrica“, proizvođača „GEMEX“ d.o.o. Sarajevo, koja ne posjeduje Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, neophodno za stavljanje navedene vode na tržište. Rješenjem postupajućeg inspektora izrečena je upravna mjera privremene zabrane stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje iz prometa i obavještavanje svih kupaca o razlogu povlačenja. Subjekt u poslovanju s hranom podnio je Agenciji Zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode;-

U inspekcijskim nadzorima su utvrđene i manje nepravilnosti iz oblasti sanitarne inspekcije, zbog čega su postupajući kantonalni sanitarni inspektori poduzeli zakonom propisane mjere s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka.