Vijesti

Federalnim parlamentarcima danas će biti jedan od težih dana

Predsjedavajući Mirsad Zaimović sazvao je za danas 19. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

U najavljenom dnevnom redu su nacrti više zakona - o advokaturi, o vještacima u Federaciji BiH, o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Nacrt Programa rada Predstavničkog doma za 2021. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period 2020 – 2023. godine također su u prijedlogu dnevnog reda.

Predloženi su i odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Medakovo - Poprikuše na Koridoru Vc te izvještaji o prošlogodišnjem poslovanju Međunarodnog aerodroma Sarajevo, BH Gasa d.o.o Sarajevo i „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo.

Prema najavljenom dnevnom redu, zastupnici će biti upoznati s informacijom o planu cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH te donošenju odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH. Uglavnom, posla preko glave.

Prema obavijesti koju je predsjedavajući Zaimović uputio zastupnicima, ova sjednica će biti održana u hotelu "Hills" na Ilidži uz striktno poštovanje svih epidemiloških mjera.