kreće javna rasprava

Gradsko vijeće Bihaća usvojilo nacrt budžeta za 2024.

Gradsko vijeće Bihaća danas je na sjednici usvojilo nacrte budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu i odluke o izvršavanju budžeta za isto razdoblje, a javna rasprava o tim dokumentu bit će održana 30. novembra.

Prema nacrtu budžeta, iznos od 39.633.738,00 KM planiran je za finansiranje različitih sektora i projekata Grada Bihaća u narednoj godini. Ovaj iznos je manji u odnosu na rebalans za 2023. godinu za 4,30 posto ili 1.781.288,00 KM.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu 10.276.681 KM ili 10,89 posto manje u odnosu na iznos u budžetu za 2023. godinu.

Gradsko vijeće, kako je rečeno, pažljivo je analiziralo i raspravljalo o predloženom budžetu kako bi osiguralo uravnotežen i održiv plan za narednu godinu. Planirana sredstva bit će upotrijebljena za poboljšanje kvaliteta života građana, unapređenje javne infrastrukture i podršku razvoju lokalne privrede.

Nacrt odluke o izvršavanju budžeta za 2024. godinu pruža smjernice za efikasno i transparentno korištenje budžetskih sredstava u skladu s prioritetima i ciljevima definiranim u nacrtu budžeta.