Region

Hrvati grade autoput do Dubrovnika

HAC JE NAŠAO 1,3 milijarde eura za završetak autoputa do Dubrovnika, piše Jutarnji list, donoseći finansijski plan za dovršetak Dalmatine.

Hrvatske autoceste trebale bi do 30. sepembra ove godine s deset hrvatskih banaka potpisati ugovor o refinansiranju kreditnog zaduženja u iznosu od 1,572 milijarde eura, a sa sedam hrvatskih banaka ugovor o novom kreditu od 600 miliona eura, potvrđeno je u HAC-u.

Tim refinansiranjem i novim zaduženjem osigurat će se 1,350 milijardi eura sredstava za dovršetak autoceste od Metkovića do Dubrovnika te od Križišća do Žute Lokve, pojašnjavaju u HAC-u. Osim toga, kako tvrde, na taj će se način dugoročno osigurati oko 35 miliona eura godišnje za redovito investicijsko održavanje autocesta te operativno poslovanje kompanije.

Prema dostupnim informacijama, dogovor s bankama oko refinanciranja i novog kredita pri samom je kraju.

Hrvatske autoceste u ovom trenutku duguju 3,030 milijardi eura i, prema postojećem otplatnom planu, svi bi se krediti trebali otplatiti 2030. godine. Da bi se krediti lakše otplatili, pronašla sredstva za nove investicije i omogućilo normalno funkcioniranje kompanije, s bankama je dogovoreno da se otplata kredita produlji do 2040. godine.

Uz kreditno zaduženje, Hrvatskim autocestama preostalo je i vraćanje zaduženja od 757 miliona eura koje je 2020. Ministarstvo finansija uplatilo HAC-u i ARZ-u iz Euro obveznica. To se mora otplatiti do januara 2041., kada bi prema planu sva zaduženja HAC-a bila otplaćena.