Politika

Kapidžić i Gavrankapetanović obišli budući izolatorij Opće bolnice

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić i v.d. direktor Opće bolnice "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" prof. dr. Ismet Gavrankapetanović obišli su jučer prostorije bivše garnizone ambulante u krugu ove bolnice koje se osposobljavaju za izolatorij, odnosno Covid bolnicu.

Aktivnosti su započete pod rukovodstvom Vlade KS, u okviru mjera borbe protiv koronavirusa, a u njihovu realizaciju je uključen i UNDP.

"UNDP je odlučio učestvovati u projektiranju i formiranju izolatorija, odnosno u konačnici i COVID-bolnice. Zbog toga sam kao ministar, ali i projektant, došao da vidim kakvi su uslovi za to. Sama zgrada je dobro projektovana, objekt nije gorio u ratu, te stoga nema problema konstrukcije. Nakon što se definitivno prilagode podovi, zidovi i instalacije, bit će nabavljeni neophodni medicinski uređaji te objekt može biti stavljen u funkciju", izjavio je Kapidžić.

Prema njegovim riječima, u aktuelnoj situaciji, a dok se ne osposobi ovaj objekt, izbor Studentskih domova kao privremenog izolatorija je dobro rješenje. Tu bi trebali smještati pacijente s blažom kliničkom slikom kao i osobe koje nisu u mogućnosti da se samoizoliraju u kućnim uvjetima, a u zavisnosti od razvoja situacije i pacijente srednje teškom kliničkom slikom.

Istakao je spremnost Vlade KS da izdvoji potrebna sredstva za kadrove i sve ostale neophodne resurse za oba ova objekta.

Kao potvrdu navedenog na današnoj sjednici Vlade KS naći će se i Odluka za davanje saglasnosti na upošljavanje dodatnih 50 radnika u ovim objektima. Riječ je o 40 uposlenika medicinske i 10 uposlenika nemedicinske struke.

Kapidžić je rekao da je zbog svega gore navedenog prirodno da privremenim izolatorijem na Bjelavama upravlja Opća bolnica, jer će se sva oprema i zaposleni preseliti izolatorij u krugu Opće bolnice po završetku radova.

Gavrankapetanović je kazao da se prostor bivše garnizone ambulante može osposobiti za potrebe Covid bolnice u narednih dva mjeseca, te da će se tu liječiti pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.

Dodao je da je objekt u potpunosti adekvatan za te svrhe, posjeduje sve prilaze i neophodne instalacije, a raspolagat će s više od 100 kreveta.

Naglasio je da tim ljekara infektologa i anesteziologa Opće bolnice ima zadatak da intenzivno sarađuje s UNDP-o tokom uspostave i opremanja budućeg trajnog izolatorija u KS - Covid bolnice, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.