Sigurnosna agencija

Koliko novca OSA troši na reprezentaciju? Neki su podaci tajni, a mali dio ide na ugostiteljske usluge i poklone

Većina troškova odnosi se na troškove međunarodne saradnje Agencije sa partnerskim službama kao i troškove članstva i učešća Agencije u međunarodnim organizacijama za saradnju sigurnosnih službi i razmjenu obavještajnih podataka

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (OSA BiH) je za svrhu reprezentacije tokom 2022. godine, dok je na njenom čelu bio Osman Mehmedagić Osmica, koji je završio na američkoj crnoj listi, utrošila 97.600 KM. Od početka ove godine pa do 8. septembra 2023. Obavještajno-sigurnosna agencija na reprezentacije utrošila 69.400 KM.

Ovo su podaci koje je OSA dostavila kao odgovor zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aidi Baručiji.

Međutim, iz OSA-e kažu kako tabelarni pregled troškova nisu u mogućnosti dostaviti, jer, kako navode, uobičajeni troškovi reprezentacije u drugim institucijama (npr. troškovi jela i pića, pokloni, ugostiteljske usluge i slično) čine samo mali dio ukupnih troškova.

"Većina troškova odnosi se na troškove međunarodne saradnje Agencije sa partnerskim službama kao i troškove članstva i učešća Agencije u međunarodnim organizacijama za saradnju sigurnosnih službi i razmjenu obavještajnih podataka, a takvi podatci imaju karakter tajnih podataka. Prema postojećim propisima, svi navedeni troškovi knjiže se kao troškovi reprezentacije", navodi se u odgovoru OSA-e.

Dodaje se kako se Agencija se u više navrata obraćala Vijeću ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH inicijativom za izmjenu Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju, kako bi se uvažile specifičnosti Agencije u pogledu potreba za međunarodnom saradnjom i shodno tome, prilagodio iznos sredstava za reprezentaciju koji uključuju i segment saradnje Agencije sa partnerskim službama.