Vijesti

Košarac naružio Federaciju BiH zbog cijena peleta: Vlada RS je snizila cijene da olakša građanima

košarac

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac očekuje da će institucije Federacije BiH slijediti primjer Vlade RS. Ona je donijela Odluku o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta. Sve kako bi došlo do harmonizacije cijene peleta u oba entiteta u najkraćem mogućem roku.

Pomenutom odlukom definiše se najviša maloprodajna cijena peleta na 480 KM + PDV po toni.

"U momentu kada se cijeli svijet suočava sa krizom energenata, a posljedično tome i rastom cijena, institucije RS su pokazale odgovornost i senzibilitet prema građanima. Na osnovu inicijative novoizabranog predsjednika RS Milorada Dodika, Vlada je usvojila Odluku o ograničenju cijene peleta. Primarno vodeći računa o svakom čovjeku u RS", poručio je Košarac.

Odluka Vijeća ministara BiH o zabrani izvoza može biti korigovana

Košarac je podsjetio da je Vijeće ministara BiH nedavnom Odlukom o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta zabranio izvoz peleta do 31. januara 2023. godine.

Istom odlukom, dodao je, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u BiH, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

"To praktično znači da odluka Vijeća ministara BiH o zabrani izvoza peleta može biti korigovana, ukoliko entitetske institucije to iniciraju. Uvažavajući ustavne nadležnosti, u konstantnoj smo komunikaciji sa resornim entitetskim ministarstvima i analiziramo stanje na tržištu, kako bismo pronašli rješenje koje će biti zadovoljavajuće i za naše građane. Ali i za kompanije koje se bave spoljnotrgovinskim prometom", rekao je Košarac.

Košarac: Idemo sa uvođenjem izvoznih kvota

S tim u vezi, on je najavio da će u narednih deset dana organizovati novi radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava i privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH.

"Naš prijedlog će biti da, nakon što utvrdimo bilans stanja. Idemo sa uvođenjem izvoznih kvota, na način da se odredi tačna količina peleta koja se može izvoziti. A da pri tome potrebe domaćeg tržišta ne budu ugrožene niti u jednom segmentu", naglasio je Košarac.

Po njegovim riječima, optimalno rješenje bilo bi da se domaćim proizvođačima peleta omogući izvoz 50 odsto proizvodnje. A da 50 odsto plasiraju na tržište RS i Federacije BiH.