Politika

Kreće gradnja još jedne dionice autoputa prema moru. Objavljen video

Nakon što je u okrobru prošle godine potpisan ugovor o gradnji tunela Ivan na budućoj dionici autoputa A-1 od Tarčina do Konjica, čija vrijednost radova iznosi oko 111 miliona KM, konzorcij “Euro-Asfalt” i “Granit” AD Skoplje potpisat će ugovor i o gradnji podionice autoceste na Koridoru 5C Tarčin – ulaz u tunel Ivan.

Rok za završetak kompletne saobraćajnice od Tarčina do Bradine je kraj maja 2022. Njena dužina je približno sedam kilometara, a gradnjom ovog dijela autoceste vožnja od Sarajeva do Konjica bit će skraćena za dodatnih 15 minuta.

Tunel Ivan sastoji se od dvije cijevi dužine od 1.760 metara, odnosno 1.740 metara. Trenutno se obje tunelske cijevi grade sa dvije strane.

Konzorcij “Euro-Asfalt” i “Granit” AD Skoplje gradit će podionicu Tarčin – ulaz u tunel Ivana, a ugovor će se potpisati 24. avgusta.

Poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan duga je 4,9 kilometara, a značajniji objekti na njoj su most Raštelica 1, dužine 518 metara, i most Raštelica 2, dužine 609 metara.

Na poddionici su planirana i dva odmorišta.

Gradnja ove poddionice finansira se bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,7 miliona eura, koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, te sa 50 miliona eura, osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB).Povezani postovi: