postupat će pravobranilaštvo

Kupovina vakcina za covid: GAVI našoj zemlji nije vratio 1,6 miliona dolara

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informacija o postupanju Pravobranilaštva BiH u realizaciji Zaključka Vijeća ministara BiH s 30. sjednice, održane 27. 11. 2023. godine, radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u pregovorima s predstavnicima GAVI-ja (GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMUNISATION)

Prema Informaciji, GAVI je početkom 2024. godine Bosni i Hercegovini vratio 7.464.586 američkih dolara, dok je jednostrano zadržao 1.615.120 dolara, iako je tek djelomično izvršio svoje obaveze iz ugovora zaključenog s Bosnom i Hercegovinom - Aranžman o obaveznoj kupovini vakcina za COVID-19 od 18. 9. 2020. godine.

GAVI je Bosni i Hercegovini isporučio samo 332.640 vakcina od ukupno naručenih 1.232.000.

Vijeće ministara BiH je dalo odgovarajuća zaduženja Pravobranilaštvu BiH u svrhu sačinjavanja prethodne procjene slučaja u vezi sa sporom Bosne i Hercegovine i GAVI-ja nastalog raskidom Ugovora o preuzimanju obaveza - Aranžman o obaveznoj kupovini vakcina za COVID-19 od 18. 9.2020. godine.

Pravobranilaštvo će nakon provedenih aktivnosti izvijestiti Vijeće ministara BiH i predložiti odgovarajuću odluku u vezi sa ovim sporom.