ljudska prava

Misija OSCE-a u BiH poziva BHRT i RTVFBiH da pronađu hitno i djelotvorno rješenje


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, vezano za prekid emitovanja redovnog programa na Federalnoj televiziji, poziva BHRT i RTVFBiH da pronađu hitno i djelotvorno rješenje koje će osigurati da svi u BiH imaju dosljedan i pouzdan pristup informacijama od vitalnog značaja.

"2Uspostavljanje i održavanje politički nezavisnog i finansijski stabilnog sistema javnog emitovanja je neophodno da bi se zaštitilo osnovno pravo na pristup informacijama i osiguralo snažno i zdravo medijsko okruženje, što su ključni elementi funkcionalne demokratske države i što odslikava obaveze koje je BiH preuzela kao država članica OSCE-a", navodi se u izjavi Misije OSCE-a u BiH.

Dodaje se da vlasti na državnom i entitetskom nivou moraju djelovati u skladu s tom odgovornošću, između ostalog i putem iznalaženja rješenja za održivo i sistemsko finansiranje svih javnih emitera u BiH, time ispunjavajući dugogodišnju preporuku OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i predstavnice OSCE-a za slobodu medija.