Politika

Nova većina tvrdi da im načelnik Gutić ne da ući u Općinu Banoviće. Upozoravaju da može doći do incidenta

Bego Gutić pokušaj ubistva

U Općini Banovići posljednjih sedmica je vrlo burno a sve bi, prema najavama 14 vijećnika koji su glasali za prihvatanje Inicijative za pokretanje opoziva načelnika Bege Gutića, moglo kulminirati u ponedjeljak, 31. jula.

Podsjetimo, na vanrednoj sjednici 6. jula 14 vijećnika od 25 koliko ih sjedi u Općinskom vijeću glasalo je za pokretanje Inicijative za opoziv Bege Gutića, a osim toga donesene su Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg te Odluke o izboru Sifeta Ikanovića za predsjedavajućeg i Odluka o izboru Edina Žuinića za zamjenika predsjedavajućeg.

Kako navode potpisnici Obavještenja, 7. jula su novi predsjedavajući i zamjenik pokušali ući u zgradu Općine, ali im je pristup, navodno po nalogu Bege Gutića, fizički zabranjen.

Istog dana, Ikanović i Žunić su saslušani u PU Banovići i kasnije se čekala naredna Tužilaštva TK da policijske strukture izvrše asistenciju i omoguće novom rukovodstvu da uđe u Općinu.

"Do asistencije nije došlo ni dan danas, iako smo na desetine adresa uputili dopise da naredba općinskog načelnika Bege Gutića kojom onemogućava rad predstavničkog tijela lokalne zajednice predstavlja udar na Ustavni poredak BiH i od tog dana u općini Banovići, preuzimanjem zakonodavne vlasti od strane općinskog načelnika, vlada pravna anarhija", saopćeno je.

Napomenuli su prava koje je imao načelnik Gutić nakon što je izglasana Inicijativa za opoziv i dodali da "ni u jednom slučaju, ni po kojem aktu, nije smio primijeniti fizičku prisilu, jer to predstavlja klasični udar na ustavni poredak".

Također su iskazali sumnuju da pojedini tužioci u Tužilaštvu TK štite Begu Gutića, a prije svega glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić.

Izrekli su i prilično skandalozne tvrdnje da je neko od "onih koji bi trebali čuvati našu sigurnost" po nalogu Gutića sa fantomkama na licu ugrozio bezbjednost njihove imovine i porodice, pa su istakli da je Gutić nakon toga rekao 'fasovao je sinoć, a fasovat će ako treba i večeras'.

Kažu da zbog toga se opravdano brinu za svoju sigurnost.

Onda su najavili ono što će učiniti u ponedjeljak.

"Iz navedenih razloga Vas obavještavamo da ćemo, nas 14.vjećnika, koji čine većinu u Općinskom vijeću Banovići dana 31.07.2023.godine u 8 sati, kao legalni predstavnici građana Banovića pokuašati ući u prostorije Općinskog vijeća Banovići koje se nalaze u zgradi Ppćine Banovići u ulici Alije Dostovića broj 1, kako bi obavili razgovor sa Rukovodiocem stručne službe Općinskog vijeća Banovići, radi primopredaje i obezbjeđenja nesmetanog rada zakonodavnog organa obzirom da nam Rukovodilac stručne službe nije odgovorio na dostavljene akte od 07.07.2023. godine i 20.07.2023. godine.

O tome ćemo obavijestiti predstavnike pisanih i elektronskih medija kako bi objektivom kamere bilo zabilježeno nastojanje općinskih vijećnika da uspostave vladavinu prava na općini Banovići i spriječe anarhiju koja vlada gotovo mjesec dana.

Ukoliko i dalje, po naredbi općinskog načelnika, budemno fizički spriječeni da uđemo u prostorije
koje nam po zakonskim i podzakonskim propisima pripadaju, morat ćemo primijeniti pravo na Samopomoć u očuvanju prostora Općinskog vijeća, gdje može doći do eskalacije i incidenta širokih razmjera, ali će bar o tome javnost imati pravu informaciju.

Svi od navedenih adresata kojima dostavljamo ovu Obavijest imaju još dovoljno vremena da postupe u skladu sa zakononm i asistiraju u obezbjeđenju ulaska vijećnika u prostorije Općinskog vijeća Banovići, jer u protivnom, za sve posljedice snosite odgovornost", napisali su.

Obavijest su potpisali sljedeći vijećnici:

Sifet Ikanović, Edin Žunić, Emir Idrizović, Mirza Demirović, Esmir Kukić, Munever Rizvić, Alisa Lapandić, Azra Dedić, Nermin Kovačević, Adnan Okanović, Zaim Pirić, Mehmed Šarić, Mensur Gutić i Dževad Dostović.