inicijative

Očekuje se burna sjednica PSBiH. Poslanici danas razmatraju smjene ministara Košarca i Heleza

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra dvije poslaničke inicijative koje se odnose na rekonstrukciju Vijeća ministara BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra dvije poslaničke inicijative koje se odnose na rekonstrukciju Vijeća ministara BiH, odnosno smjenu ministara Staše Košarca i Zukana Heleza.

Poslanici: Mira Pekić, Jasmin Emrić, Vlatko Glavaš, Aida Baručija, Branislav Borenović, Mladen Bosić, Elvisa Hodžić, Nenad Grković, Šerif Špago, Darko Babalj i Safet Kešo uputili su inicijativu za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH - smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Vijeću ministara BiH Staše Košarca.

U obrazloženju su naveli kako smatraju da Staša Košarac, zbog povezivanja sa porodičnim nasiljem, nije moralno prihvatljiv da bude na čelu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i vrši funkciju zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Istaknuli su da javno svjedočenje Sanje Stanković pred Istražnom komisijom Predstavničkog doma PSBiH o korupciji u pravosuđu o porodičnom nasilju od strane njenog bivšeg supruga Staše Košarca i odbijanju institucija kojima se obratila da je zaštite, jeste eklatantan primjer ignorisanja nasilja nad ženama od strane institucija u BiH.

Trebala bi biti razmatrana i inicijativa poslanika: Sanje Vulić, Obrena Petrovića, Nebojše Radmanovića, Ljubice Miljanović, Milorada Kojića, Milana Petkovića, Miroslava Vujičića i Čedomira Stojanovića za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH - smjenu ministra odbrane BiH Zukana Heleza u Vijeću ministara BiH.

U obrazloženju inicijative se, između ostaloga, navodi da su izjave koje je davao i daje u svojstvu ministra odbrane izazivale i nastavljaju da izazivaju u javnosti neopravdanu i nepotrebnu paniku i strah, kako kod građana tako i kod akademske i stručne javnosti.

"Uzimajući u obzir niz negativnih postupaka ministra kojim se skoro svakodnevno narušava ugled i kredibilitet ministarstva i Vijeća ministara BiH, izaziva panika i stvara atmosfera straha, te osnovane sumnje da bi mogao ponoviti krivično djelo za koje je već osuđivan, potpisnici ove inicijative zahtjevaju smjenu ministra Heleza", navedeno je u obrazloženju.

Poslanici bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o zahtjevu poslanika Denisa Zvizdića da se Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH razmatra po hitnom postupku.

Predloženim zakonom se uređuje organizacija, nadležnost, javnost rada, finansiranje i sva druga pitanja u vezi sa osnivanjem i funkcionisanjem Vrhovnog suda BiH kao najvišeg kasacionog suda u BiH, koji osigurava dosljedno tumačenje prava na teritoriji cijele BiH.

Između ostalog, definirano je da su odluke Vrhovnog suda konačne i obavezujuće.

Predstavnički dom bi se, u drugom krugu glasanja, trebao izjasniti i o zahtjevu poslanika Nihada Omerovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima razmatra po hitnom postupku. Poslanici bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2022, te Izvještaj o provođenju Općih izbora 2022. godine.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o potvrđivanju Odluke Predsjedništva BiH o postavljenju na dužnost profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta za koja je predviđen čin generala u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.