FMUP

Održana radionica o nasilju u porodici i upravljanju rizikom

U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) i u saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH, a uz tehničku podršku "Projekat EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije", danas je u Konjicu održana radionica o radnoj verziji Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koji su u nadležnosti policije.

Cilj održavanja radionice jeste usklađivanje odgovora policijskih službenika i službenica u pogledu procjene rizika te standardiziranog pristupa u predmetima nasilja u porodici.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak pozdravio je prisutne na radionici, podržao njihov rad i istakao da je samo zajedničkim radom moguće pokrenuti zakonske izmjene koje u konačnici imaju za cilj da pruže bolje i sigurnije okruženje svim građanima Bosne i Hercegovine.

Ranije je Nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koji su u nadležnosti policije dostavljen svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova na razmatranje te primjedbe i sugestije, a pribavljena mišljenja su potvrdila potrebu za donošenjem dopune Pravilnika.

Radionici su pored predstavnika FMUP-a prisustvovali policijski službenici i službenice iz svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Federacije BiH koji rade na poslovima seksualnih delikata, maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici, saopćeno je iz FMUP-a.