Parlament BiH

Prijedlog izmjena Zakona o finansiranju institucija BiH bit će razmatran po skraćenom postupku

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučio je da na današnjoj sjednici neće po hitnom postupku razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kožul.

Odlučeno je da će predloženi zakon biti razmatran u skraćenoj proceduri na narednoj sjednici.

Predloženim zakonom predviđeno je da Ministarstvo finansija i trezora osigurava gotovinu za isplatu plaća i drugih primanja zaposlenika kojima se ona iz objektivnih okolnosti ne može izvršiti putem tekućeg računa, te za isplatu troškova službenih putovanja i ostalih sitnih materijalnih troškova.

Navedeno je da se gotovina podiže na temelju dostavljenog mjesečnog plana, utvrđenog sedmično, potrebne gotovine i posebnog zahtjeva, sa specifikacijom planiranih isplata.

Budžetski korisnik dužan je donijeti interni akt kojim određuje visinu blagajničkog maksimuma, način korištenja i odgovornost za materijalno i fizičko osiguranje gotovine, ako ih nije ranije dostavio Ministarstvu finansija i trezora - predviđa predloženi zakon.

Također definira da Ministarstvo finansija i trezora daje saglasnost na interni akt o blagajničkom maksimumu budžetskog korisnika, ovisno o opsegu i specifičnosti djelatnosti koju obavlja budžetski korisnik.

Predlagač navodi da je razlog za donošenje ovog zakona omogućavanje zaposlenima u institucijama BiH ostvarivanje osnovnih ljudskih prava propisanih Ustavom BiH, ustavima entiteta kao i mnogim međunarodnim aktima, a to su pravo na imovinu, pravo na rad, na plaću koja zaposlenom i njegovoj obitelji osigurava život dostojan čovjeka.

Plaća, isplata već ostvarenih, zarađenih plaća, isplata naknade za svoj rad, je pravo iz radnog odnosa zakonom propisano, i kao takvo njegovo ostvarivanje mora biti omogućeno svakoj zaposlenoj osobi, a ograničenja moraju biti propisana zakonom - navodi se u obrazloženju predloženog zakona.

Predlagač Predrag Kožul je, obrazlažući razloge za hitni postupak, kazao da je ovo relativno jednostavan zakon i zakon o čijoj hitnosti ne treba poslanike posebno uvjeravati.

"Hitnost ovog zakona tiče se elementarnih ljudskih, građanskih i radnih prava jednog broja uposlenika u institucijama BiH. Između njih ima i naših kolega", naveo je Kožul, te pozvao kolege poslanike da nađu i hrabrosti i solidarnosti i da usvoje ovaj zakon.

Poslanici nisu imali potrebu raspravljati o predloženoj hitnoj proceduri, nego su se samo izjasnili i odlučili da zakon bude razmatran po skraćenom postupku.