Podrška EU

Sattler sa Lagumdžijom: VSTV mora intenzivirati rad kako bi bili primjenjivani novi zakoni

Predsjednik VSTV-a Lagumdžija je izrazio spremnost VSTV-a da provede sve dogovorene aktivnosti vezane za reformu pravosuđa

Važnost reforme pravosuđa za evropski put Bosne i Hercegovine, kao i snažno partnerstvo između EU i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u ostvarenju napretka ključni su zaključci sastanka koji je šef Delegacije EU/specijalni predstavnik EU Johann Sattler održao danas sa predsjednikom VSTV-a BiH Halilom Lagumdžijom i direktorom Sekretarijata VSTV-a Admirom Suljagićem u Delegaciji EU.

"Osvrćući se na nedavno usvojene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH, ambasador Sattler je naglasio potrebu da VSTV intenzivira svoj rad u cilju potpune primjene novih zakonskih odredbi. Ambasador Sattler je također istakao značajnu podršku koju EU pruža VSTV-u BiH u provedbi reformi", navodi se.

Predsjednik VSTV-a Lagumdžija je izrazio spremnost VSTV-a da provede sve dogovorene aktivnosti vezane za reformu pravosuđa. Uz podršku projekata koje finansira Evropska unija 'Podrška EU reformi pravosuđa u BiH' i 'EU4Justice', Sekretarijat VSTV-a BiH priprema Akcioni plan za provedbu usvojenih izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH.

Ambasador Sattler i predsjednik VSTV-a Lagumdžija suglasili su se oko važnosti primjene svih relevantnih evropskih i međunarodnih standarda, posebno preporuka Venecijanske komisije, u procesu izrade novog zakona o VSTV-u, s ciljem očuvanja nezavisnosti pravosuđa u BiH i osiguranja pravne sigurnosti.

"Sagovornici su istakli da Evropska unija ostaje snažan partner VSTV-u BiH u uspostavi funkcionalnog i efikasnog pravosudnog sistema koji će djelovati u najboljem interesu svih građana u Bosni i Hercegovini". saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.