odlazak akademika

Saučešće Skupštine i Vlade KS povodom smrti akademika Jahića

Čelnici i članovi Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo uputili su riječi iskrenog saučešća porodici, prijateljima i kolegama akademika Dževada Jahića, koji je preminuo danas u 76. godini.

"Duboko žalimo zbog gubitka akademika Dževada Jahića, izuzetnog intelektualca čiji su doprinosi nauci, obrazovanju i književnosti ostavili neizbrisiv trag u bosanskohercegovačkom društvu.

Njegova stručnost, posvećenost i predanost naučnoistraživačkom radu ostat će trajno urezani u bosanskohercegovačkoj lingvistici.

Dugogodišnjim radom na Rječniku bosanskoga jezika, akademik Jahić načinio je historijski poduhvat, i tako zadužio buduće generacije bh. društva.

Zbog svojih dostignuća bio je predložen za dobitnika Plakete Kantona Sarajevo za ovu godinu.

Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama u ovim teškim trenucima."

Dževad Jahić je rođen 15. augusta 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973. godine. Magistarski rad pod nazivom "Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja" odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne" odbranio je 1981. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu radio je od 1975. godine. Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskog književnog jezika. Od 1989. do 1993. godine bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog zanimanja bila su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filolog, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Slavjanskoje slavjanovedenije, Pregled, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa).

Bio je član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavio se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama, navodi se u saopćenju press službe Vlade KS.