skupština ks

Čampara žestoko isprozivao MUPKS: Frizirate li vi te izvještaje?

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara zatražio je od policijskog komesara da mu odgovori da li Uprava policije MUP-a KS frizira podatke, odnosno da li zbog toga “subjektivni osjećaj građana” ne odgovara “statističkim parametrima”.

Čampara je pitao da li se u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo još uvijek primjenjuje depeša broj: 02/3-1958/19 od 4. oktobra 2019. godine, odnosno da li se u izvještajima evidentiraju događaji sa obilježjem krivičnog djela ili samo evidencija krivičnih djela.

"U čemu je problem, ukoliko u izvještajima MUP KS ne navodi događaje s obilježjem krivičnog djela onda se ne može govoriti o objektivnim statističkim pokazateljima", kazao je Čampara i dodao:

"Ovo pitam jer se pojavila ogromna diskrapanca između subjektivnih osjećaja građana u KS i onoga što se zove statistički pokazatelji. Dakle, interesuje me šta sve ulazi u ove statističke pokazatelje".

Prema mišljenju Čampare, drugo pitanje koje je postavio jako je bitno, a to je da li su u MUPS pokrenute inicijative ili aktivnosti od Uprave policije KS, prije svega, zato što su oni konzumenti tih zakona, između ostalih i zakona o plaćama policijskih službenika, jer jedino ono još uvijek plaće primaju na osnovu kolektivnih ugovora, a ne na osnovu zakona.

"Mislim da bi bilo dobro da se konačno pokrene ta procedura i da se plaća policijskog službenika više ne veže za policijski čin", poručio je i dodao da to treba biti usklađeno s evropskom praksom, a "evo otvorili smo pregovore s EU, tako mislim da ima osnova da se pokrenu ova pitanja".

Šta je za započetim aktivnostima na upotrebi kriminalističko-obavještajne jedinice kao ključnog segmenta u borbi protiv organiziranog kriminala i drugih oblika, upitao je zastupnik te nastavio:

"Da li je tačno da je 10 službenika prebačeno iz ove jedinice iako su svi prolazili zahtjevne obuke i da li je istina da su 10. marta naše partnerske agencije obustavile istragu matreijalno-tehničkih sredstava od preko tri miliona KM za ovu jedinicu, kao i za sektor za policijsku podršku i odjsljenje za borbu protiv kompjuterskog i visokotehnološkog kriminala".

Konstatirao je da posao policije nije da samo evidentira krivična djela, da izlazi na teren i konstatuje stvari nego upravo da preduprijedi izvršenje krivičnog djela.

"Koliko ste rješenja o prekomandi policijskih službenika donijeli i koji su efekti prebacivanja ljudi iz jednog odjela u drugi i sl. Barata se podacima o nekoliko stotina premještaja. Ako je to tačno, to je frapantan podatak da se ljudi koji su sticali iskustvo u određenim jedinicama prebace u drugu u kojoj nikad nisu radili", upozorio je Čampara.

Pitao je: "Koje ste aktivnosti poduzeli na osiguranju administrativnog i sigurnosnog područja u Upravi policije MUPKS, što je bila vaša obaveza koja proizlazi iz Zakona o zaštiti tajnih podataka?
Po kojim propisima vršite činivanja u MUPKS, primjenjuju li se neki novi kriteriji i da li ste poništavali nedavne i, ako jeste, zašto?"

Podsjetio je na to da je Vlada FBiH usvojila zaključak kojim je zatražila od kantonalnih MUP-ova da u roku od 3 mjeseca obave sistematske preglede službenika. "Šta ste uradili u vezi s tim", upitao je i podsjetio na to da su Vlada KS i Skupština KS omogućile MUP-u KS enorman budžet radi osiguranja bolje materijalno-tehničke opremljenosti, samim tim i osiguranja sigurnosne situacije.

"Molim vas da mi precizno date informacije o izvršenju budžeta za 2023. i o njegovij realizaciji".

Za vrijeme dok je policijski komesar MUP-a KS bio Nusret Selimović on je donio instrukciju nakon što je uočio da ne evidentiranje događaja s obilježjem krivičnog djela uzorkuje to da se ne prikazuje stvarno stanje već umanjuje konačna statistika i prikazuje veći stepen rasvjetljenosti krivičnih djela u odnosu na realan i objektivan.

Čampara, ali i dopredsjedavajuća Skupštine KS Danijela Kristić posebno su problematizirali rješenja o premještaju ili prekomandi policijskih službenika te su tražili od komesara da pojasni koji su efekti prebacivanja ljudi iz jednog odjela u drugi ili iz jedne stanice u drugu.

Inače, od imenovanja Hajdarevića na mjesto komesara sve češće je primjetno prebacivanje policijskih službenika pod obrazloženjem “potreba službe i intetes organa” bez ikakvog detaljnijeg pojašnjenja.