pogubne posljedice

Udruženja pozivaju poslanike u RS da glasaju protiv “zakona o stranim agentima”

Nevladine organizacije i udruženja pozvali su poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da 22. maja kažu "ne" Prijedlogu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, jer je u pitanju "sistem koji zabranjuje slobodu govora, slobodu djelovanja, slobodu udruživanja te postaje sistem straha i krivac za narušavanje osnovnih ljudskih, demokratskih i ustavnih prava".

"Svako ko bude glasao za usvajanje restriktivnog Prijedloga zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija će stati protiv slobode udruživanja, slobode djelovanja i što je najbitnije - protiv dobrobiti i nastavka podrške, pomoći i pružanja usluga građanima i građankama RS", navodi se u zajedničkom saopćenju više nevladinih organizacija. 

Napominju da brojna udruženja u RS već dugo godina na razne načine pomažu građanima i građankama, od socijalne pomoći, zaštite od nasilja i nasilnika, humanitarnih akcija, pružanja pravne pomoći, borbe protiv koruptivnih radnji, a sada su došla u situaciju da se bore za opstanak, "crta im se meta na čelo i prijeti stavljanjem katanca na vrata".

"Vlast pod izgovorom uvođenja transparentnosti u rad udruženja u stvari od svih udruženja želi da napravi podobne. Svaka aktivnost ili inicijativa koja im se ne svidi ili im ne odgovara, bit će kažnjena. Svako udruženje koje ne bude podobno i radilo kako mu se kaže, biće na udaru raznih spornih i nedorečenih odredbi novog zakona, a u konačnici ugašeno.

Novi zakon se odnosi na sva udruženja, a ne samo na određena, kako se to pogrešno prenosi u javnosti. Na udaru su svi, od onih koja se bore za ljudska prava i protiv korupcije do sportskih organizacija, udruženja za prava žena, sindikalnih organizacija, udruženja za zaštitu prava potrošača, humanitarnih udruženja", stoji u saopćenju. 

Udruženja napominju da ovo neće dovesti samo do gašenja ili zabrane rada udruženja, već će proizvesti negativne ekonomske posljedice kroz izolaciju RS i smanjenje investicija.

"Udruženja građana već rade transparentno i u skladu sa zakonima, a sada pitamo radi li transparentno Vlada RS koja je u tajnosti uputila Prijedlog tzv. zakona „o NVO“, u parlamentarnu proceduru.

Sporne odredbe koje stoje u Prijedlogu zakona ostavljaju prostor proizvoljnom tumačenju vlasti da ocjenjuje koje organizacije “politički djeluju“, a etiketa „strani agent“ predstavljaće atak i pokušaj direktnog pritiska na nezavisnost i rad udruženja.

Također, Prijedlog zakona zadire u ustave RS i Bosne i Hercegovine, u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i nije u skladu sa najvažnijim međunarodnim standardima", navodi se u saopćenju.

Ova je je zakon u javnosti poznat i kao zakon o "stranim agentima" u RS.