Vijesti

Ured za borbu protiv korupcije u KS predstavio ogroman izvještaj. Raport donosio dio o zapošljavanju

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavio je danas ogromnu analizu o antikorupcijskom okruženju u javnom sektoru KS.

Izvještaj je predstavio šef Ureda Erduan Kafedžić zajedno sa savjetnikom Ericom Larsonom, ambasadorima SAD Ericom Larsonom, šefom Delegacije EU Johanom Sattlerom, ambasadoricom OSCE-a Kathleen Kavalec, ambasadorom Velike Britanije Matthewom Fieldom te Reinoutom Casparom Vosom ambasadorom Kraljevine Nizozemske. Predstavljanju su prisustvovali glavna tužiteljica Tužilaštva KS Sabina Sarajlija i komesar MUP-a KS Nusret Selimović.

Raport donosio dio izvještaja koji se odnosi na zapošljavanje u KS i konkurse koje su objavljivale kantonalne institucije.

Kako se navodi u izvještaju upravo je najviše prijava o nepravilnostima Uredu stiglo po pitanju zapošljavanja.

Tabela br. 1

“Po vrsti nepravilnosti, najviše prijava odnosi se na neregularnosti u procesu zapošljavanja (27% prijava), a zatim najveći broj nepravilnosti je iz kategorije kršenja zakona i drugih propisa (23% prijava). Posebno indikativno je i da je u protekle dvije godine evidentan značajan porast broja prijava/predmeta u vezi krivotvorenja isprava. Može se zaključiti da je korupcija prilikom zapošljavanja jedan od najvećih problema s kojima se građani suočavaju”, navodi se u izvještaju.

Dakle skoro jedna trećina nepravilnosti koje su prijavljene odnose se na nezakonita zapošljavanja u javne institucije u Kantonu Sarajevo!

“Po vrsti nepravilnosti, najviše prijava odnosi se na neregularnosti u procesu zapošljavanja (33% prijava), što ukazuje da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema.

Prikazani podaci, tj. da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema, podudaraju se sa relevantnim naučnim istraživanjima u vezi sa percepcijom javnosti o pojavnim oblicima korupcije u BiH”, ističe se u izvještaju.

Tabela br. 2

Analiza daje i detaljan prikaz Top 5 institucija za koje je stiglo najviše prijava.

Za nepravilnosti u zapošljavanju najviše prijava stiglo je u Ministartvo obrazovanja, nauke i mladih KS (87), Ministarstvo zdravstva KS (45), Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS (35), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (31) i lokalnu samoupravu (14).

Ured je napravio i grafiku koja prikazuje broj konkursa na određeno, neodređeno i kombinovano vrijeme upored za 2019. i 2020. godinu.

Tabela br. 3

Iz nje se vidi da je tokom ove godine raspisano više konkursa – čak 202 dok je prošle godine raspisano 168 konkursa.

Dat je i pregled okončanih konkursa za period 2019. godine i 2020 godine:

Tabela br. 4

Tokom ove godine poništeno je 19 konkursa zbog neke od nepravilnosti, evo pregleda po mjesecima:

Tabela br. 5


Povezani postovi: