Ima se, može se

Raport otkriva: Funkcioneri u KS ‘teški’ oko 138 miliona KM

Ovoj cifri treba dodati i još oko 33 miliona godišnjih prihoda koje su ukupno prijavila 1.084 zvaničnika

Izabrani i imenovani nosioci vlasti i drugi zvaničnici imenovani na razne funkcije u Kantonu Sarajevo, njih 1.084 u prvoj polovini ove godine prijavili su Uredu za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS nepokretnu imovinu u ukupnom iznosu od oko 113,7 miliona maraka, te još oko 24 miliona ukupno vrijednu pokretnu imovinu, saznaje Raport.

Od ovog iznosa na nepokretnu imovinu nosioca izvršnih funkcija odnosi se oko 90,7 miliona KM, dok je vrijednost nepokretne imovine kantonalnih zastupnika, te općinskih i gradskih vijećnika oko 22,8 miliona KM. Vrijednost prijavljene nepokretne imovine savjetnika iznosi 179.900,00 KM. Treba napomenuti da su samo četiri od brojnih savjetnika prijavili imovinu, od izabranih zvaničnika imovinu je prijavilo njih 775, a od imenovanih njih 305.

Ukupni godišnji prihodi oko 33 miliona maraka

Funkcioneri u KS koji su prijavili svoju i imovinu bliskih srodnika vlasnici su još pokretne imovine ukupne vrijednosti oko 23,9 miliona KM. Od ovog iznosa 16,7 miliona KM prijavili su zvaničnici iz izvršne vlasti, dok su oni iz zakonodavne vlasti prijavili 7,1 milion KM. Vrijednost prijavljene pokretne imovine savjetnika je 74.310,00 KM . Podaci su ovo Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS do kojih je došao Raport, a koji će se u formi informacije uskoro naći i pred poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo.

Nosioci javnih funkcija, između ostalog, u svojoj prijavi imovine prema Zakonu o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, obavezni su navesti i informacije o izvoru i visini godišnjih novčanih prihoda u zemlji i inostranstvu, s tim što navode iznos i vrstu izvora svakog prihoda. Ukupni godišnji prihodi nosioca javnih funkcija koji su prijavili imovinu u ovom izvještajnom periodu su oko 33 miliona KM. Od tog iznosa, prihodi nosilaca izvršnih funkcija su 23,5 miliona KM, a izabraníh zvaničnika 9,4 miliona KM.

Prihodi savjetnika koji su ih prijavili su 143.150 KM, a zna se da su oni stvarni mnogo veći. Nosioci javnih funkcija dužni su prijaviti i finansijske obaveze, tj. dugovanja prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu u iznosu većem od 5.000 KM, pa su funkcioneri u KS prijavili da su po ovom osnovu u finansijskim obavezama koje ukupno iznose 26,9 miliona KM. I kod dugovanja prednjače nosioci izvršne vlasti, pa njihove finansijske obaveze iznose 19,5 miliona KM, dok su izabrani zvaničnici u finansijskim obavezama u iznosu od oko 7,3 miliona KM. Savjetnici koji su prijavili imovinu u ovom izvještajnom periodu su prijavili finansijske obaveze u iznosu od 56.000 KM.

Prema zakonu, nosioci javnih funkcija u obavezi su da prijave imovinu i poklone, a isti zakon predviđa i sankcije za neprijavljivanje imovine, te predviđa provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija, ali i njihovih bliskih srodnika Nosioci javnih funkcija su prijavili imovinu i za 1.101 bliskog srodnika.

Slike i nagrade kao pokloni iznad 200 KM

Bliskim srodnikom smatraju se bračni i vanbračni drug, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik nosioca javne funkcije. Nosilac javne funkcije prijavljuje imovinu za bliskog srodnika kada neko od srodnika ima registrovanu imovinu na svoje ime, te njihovu prijavu prilaže uz svoju, na zasebnom Obrascu. Dva nosioca javne funkcije u KS su prijavili da su u prvoj polovini ove godine primili poklone koji se prema zakonu moraju prijaviti ako njihova vrijednost prelazi 200 KM. Jedan je prijavio da je dobio dvije umjetničke slike u vrijednosti 200 i 250 KM, dok je drugi prijavio poklon u iznosu od 5.000 KM kao pretpostavljenu vrijednost dodijeljene šestoaprilske nagrade.

S obzirom na to da zakon propisuje sankcije za one koji kasne s prijavljivanjem imovine ili je ne prijave, kao i ukoliko na drugi način krše zakon, Ured je izdao 17 prekršajnih naloga nosiocima javnih funkcija zbog povrede odredbi Zakona.

Doduše, ako se u vidu imaju primanja i imovina zvaničnika kazne za njih i nisu baš visoke. Tako je 11 funkcionera platilo kazne u iznosu od po 500 KM, dok je jedna osoba platila 1.020 KM. Prema podacima Ureda, dva lica su zatražila sudsko odlučivanje. Preostala tri lica su prekoračila rok za plaćanje 50 posto kazne, kao i rok za traženje sudskog odlučivanja, te im je izrečena kazna uvećana za 20 KM dodatne takse za naplatu.

Po prekršajnim nalozima Ureda u budžet Kantona Sarajevo u dosadašnjem dijelu 2023. godine je ukupno uplaćen iznos od 6.520,00 KM. U slučaju da se utvrdi nesrazmjer između prihoda i imovine, ukoliko postoji osnov sumnje u istinitost podataka u prijavi imovine ili zakonitosti načina na koji je imovina stečena, Ured o tome obavještava nadležno tužilaštvo, porezne ili druge organe, a ukoliko utvrđena povreda sadrži obilježja krivičnog djela, Ured nadležnom tužilaštvu podnosi krivičnu prijavu. Ured je u prvoj polovini 2023. godini pokrenuo postupak provjere podataka o imovini 60 nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Ovi postupci provjere su još uvijek u fazi príkupljanja podataka od nadležnih organa. Podsjećamo, Kanton Sarajevo jedini u državi BiH ima Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, a koji je stupio na snagu u maju 2019. godine. Provedba ovog zakona trebala bi, pored aktikoruptivnih dejstava, doprinijeti i podizanju nivoa povjerenja građana u nepristrasno, časno i profesionalno obavljanje imenovanih javnih funkcija u institucijama u Kantonu Sarajevo.