15. radna

Danas se nastavlja sjednica Skupštine KS: Na dnevnom redu Prostorni plan i Magodin zakon o finansiranju institucija kulture

Danas se nastavlja 15. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo sa početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu 15. sjednice će se naći, između ostalog, i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 20 godina te Prijedlog Zakona o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Ova druga tačka će se razmatrati po hitnom postupku.

Preostale tačke Dnevnog reda su:

6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:

7. Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo;

8. Nacrt Zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo;

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije Projekta „lzgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica":

10. Prijedlog Odluke o davanju naziva novom mostu na području Općine Stari Grad Sarajevo;

11. Prijedlozi Odluka o davanju saglasnosti na Programe rada Javnih ustanova iz oblasti kulture za 2024. godinu:

a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;
b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;
c) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove "MES-Medunarodni teatarski festival-Scena MESS" sa finansijskim planom za 2024. godinu;
d) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2024. godinu; Adresa: Reisa Dzemaludina Caulevića 1, 71
e) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2024. godinu; fPrijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;
g) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitukulturmo-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;
h) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar-SARTR, sa finansijskim planom za 2024. godinu;
i) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva, sa finansijskim planom za 2024. godinu;
j) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;
k) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegovic", Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;
l) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;
m) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove "Collegium artisticum", Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva bez protučinidbe na nekretnini označenoj kao k.č. 3104, STRIŽEVAC, upisanoj u zk. ul. br. 85 KO PRESJENICA, ukupne površine 6009 m, od čega pomoćna zgrada u privredi 5 površine 100 m, pomoćna zgrada u privredi 8 površine 3 m', pomoćna zgrada u privredi 6 površine 44 m, pomoćna zgrada u privredi 4 površine 94 m, pomoćna zgrada u privredi 3 površine 27 m poslovna zgrada u privredi 2 površine 203 m, poslovna zgrada u privredi 1 površine 719 m², dvorište 0 površine 4803 m, pomoćna zgrada u privredi 7 površine 16 m, izmedu ugovornih strana FAMOS d.d. Sarajevo kao Prenosioca i Kantona Sarajevo kao Sticaoca;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2024. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za napredne tehnologije u Sarajevu";
  4. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalog čvrstog goriva u Kantonu Sarajevo za period 2023.-2033. godine.