Verifikacija odluke

Skupština KS jednoglasno podržala izbor novih laureata priznanja KS: Evo ko će sve biti odlikovan

Skupština Kantona Sarajevo jednoglasno je donijela odluke o verifikaciji odluka Odbora za javna priznanja KS, prema kojima će laureatima i članovima njihovih porodica biti dodijeljena priznanja.

Tako se Rezeq N.M. Namoora, ambasador Države Palestine u Bosni i Hercegovini proglašava Počasnim građaninom Kantona Sarajevo zbog izuzetnih zasluga i doprinosa u razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti i demokratičnosti, te promocije mira, tolerancije humanosti.

Plaketa Kantona Sarajevo bit će uručena Samiri Hurem, Mirsadu Terziću i Ismailu Barlovu za razvoj i afirmaciju sporta.

Glumcu Josipu Pejakoviću Plaketa će biti uručena za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i filmske umjetnosti u KS i BiH.

Plaketu će dobiti i Zlatan Fazlić Fazla, u oblasti umjetnosti i muzičkog stvaralaštva, a grupi Mostar Sevdah Reunion za očuvanje sevdaha i sevdalinke

Od ove godine nosioci Plakete KS će biti i Udruženje boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95. KS za doprinos u odbrani BiH, njenih civilizacijskih vrijednosti, socijalizaciji, rehabilitaciji i integraciji boračke populacije u društvo.

Također će dobitnik Plakete biti i Udruženje "Think Pink - Zajedno smo jedno", za doprinos promociji zdravlja i osnaživanja žena u BiH.

Skupština KS je odlučila da će jedan od laureata Plakete KS biti i Institutu za historiju u Sarajevu, zbog doprinosa u istraživanju historije BiH, a Lovačkom Udruženju "Sarajevo" Sarajevo, dodjeljuje se Plaketa za doprinos očuvanju i osiguranju biodiverziteta.

Posthumno, Plaketa KS se dodjeljuje i akademicima Dževadu Jahiću, Muhamedu Filipoviću, Ibrahimu Pašiću, Hadžemu Hajdarević, za promociju BiH u nauci, kulturi, filozofiji i umjetnosti, jačanju pravnog, kulturnog, jezičkog i historijskog identiteta države BiH.

Verifikovana je i Odluku o dodjeli Plakete Segmendini Srni-Bajramović, posthumno, kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju i kreiranju društveno-političkog života u KS i državi BiH, naročito u promociji ženskih prava, te brige i zaštite socijalno-ugroženih kategorija.