Skupština KS

Vildana Bešlija traži besplatan gradski prijevoz za prognanike tokom agresije na BiH u Sarajevu

Radi se o ljudima iz Foče, Goražda, Višegrada i Srebrenice, navela je
Iliustracija

Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, tražila je danas da se starijim osobama koje žive u Sarajevu jer su tokom agresije na BiH prognani sa svojih ognjišta, a u stanju su socijalne potrebe, omogući besplatni gradski prijevoz.

"Tim povodom kaže: Radi se o ljudima iz Foče, Goražda, Višegrada i Srebrenice. Oni nemaju status penzionera i u stanju su socijalne potrebe. Za odlazak u domove zdravlja, oni ne mogu platiti prijevoz, zato sam tražila da im se uz pomoć Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH, te na osnovu dokaza da ne primaju penziju, omogući besplatan prijevoz u Kantonu Sarajevo."

Bešlija ističe da je Vlada Kantona Sarajevo uz podršku Skupštine KS je već donijela odluku o pravu na besplatan gradski i prigradski prijevoz svih penzionera koji primaju najnižu penziju te to pohvalila. Također kaže da je inicijativu podnijela u ime Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH.