Zavod za zapošljavanje FBiH

Uskoro Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2023. godini

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2023. godini biti objavljen 15. decembra ove godine.

Tekst Javnog poziva i odgovarajući obrasci za apliciranje bit će dostupni na web portalu Zavoda www.fzzz.ba u rubrici "aktuelni programi".

Iz Zavoda navode da se Program realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.

Do otvoranja Javnog poziva potencijalnim korisnicima je, radi informisanja, dostupan tekst Programa na web portalu Zavoda, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.