potpisao premijer

Za uređenje poslovno – proizvodne zone Goražde iz budžeta BPK izdvojeno 220.000 KM

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Ćulov i direktor firme Goraždeputevi Midhat Oković danas su potpisali ugovor o izvođenju radova na prostornom uređenju mikrolokaliteta bivše kasarne „Goražde I“, sa sanacijom i rekonstrukcijom pristupnog puta do objekta kasarne.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić napomenuo je da je programom rada Vlade BPK Goražde za 2023. godinu jasno definisano uređenje poslovno – proizvodne zone “Goražde I”, mikrolokaliteta neperspektivne vojne imovine u centru grada, a u ove svrhe bit će izdvojeno 220.000 KM. Između ostalog, planirana je i odvodnja svih komunalnih voda te postavljanje kanalizacionih cijevi

"Neki objekti su od strane Vlade BPK dodijeljeni privrednim društvima na korištenje što je jedan dobar preduslov za formiranje poslovno - proizvodne zone kako i zaslužuje. Sama lokacija je pogodna jer se nalazi u centru grada. Ddosta godina je to bilo zanemareno, objekti su u dobrom stanju, ali pristupna infrastruktura je jako loša, a to se ranije nije moglo radit jer je Vlada FBiH takve tipove objekata dodjeljivala na korištenje na period od četiri do pet godina. Sada smo mi dobili taj lokalitet na neodređeno vrijeme, dobili smo saglasnost i za rekonstrukciju tako da se tome može pristupiti", pojasnio je Krunić.

Radovi na uređenju mikrolokacije buduće poslovno – proizvodne zone trebali bi startati već početkom naredne sedmice a okončani u roku od mjesec dana.

Premijer BPK Goražde Edin Ćulov naglašava da je želja Vlade bila objekte staviti na raspolaganje privrednim subjektima.

"Riječ je o četrnaest objekata koji su bili zapušteni tako da je Vlada BPK ove godine odlučila da posveti daleko više pažnje u sanaciji objekata i samom održavanju prostora oko njih. Ono što sada radimo je realizacija pristupnog puta, vode, kanalizacije da ovaj prostor bude koristan, jer znamo da se radi o odličnoj lokaciji i ima sve preduslove za izgradnju atraktivne poslovno - proizvodne zone. Prostorije su ustupljene privrednim subjektima, kao i jedan objekat za trening centar policije i planiramo da to bude trening centar Federacije. Namjera Vlade BPK je da se objekti stave u red i da to bude jedna značajno mjesto gdje će privrednici zapošljavati naše građane i ostvarivati svoju dobit", kazao je premijer Ćulov.