rasprava o zakonu

Zlatan Begić o sukobu interesa: Pa mi sad imamo ljude u Vijeću ministara čije firme posluju s milionskim iznosima s nižim nivoima vlasti

U Predstavničkom domu Parlamenta BiH u toku je rasprava o Prijedlogu zakona za sprečavanje sukoba interesa.

Radi se o zakonu koji je Vijeće ministara BiH usaglasilo prekjučer, a jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora o članstvu u EU.

Očekivano, zastupnici opozicije diskutiraju u tonu da je zakon manjkav, a posebno se ističe da se on odnosi samo na funkcionere na državnom nivou.

Zastupnik DF-a Zlatan Begić ustvrdio je da i sad u Vijeću ministara sjede ljudi koji imaju poslove na nižim razinama vlasti.

"Proces evropskih inegracija vidim kao priliku za uvođenje evropskih standarda. Ne ulazeći u političke koncepte, da li jačanja entiteta ili države, nego o koristi za građane. Zbog toga ću ukazati na nekoliko stvari zbog kojih neću podržati ovaj zakon.

Razlika je konceptu.

Smatra da pravila o sukobu interesa trebaju biti unoformna za cijelu BiH. Zbog toga mi imamo funkcionere na nivou općina, kantona, entiteta pa i na nivou države. To je koloplet ljudi, interesa, različitih koalicija. Mi sad u Vijeću ministara imamo ljude koji posluju sa milionskim iznosima sa nižim nivoima vlasti", rekao je Begić.

On je očito mislio na ministra za ljudska prava Sevlida Hurtića, čija firma NAM ima ogromne poslove sa raznim nivoima vlasti. I to u milionskim iznosima.

"Ja bih ovo pozdaravio, ima u njemu dobrih elemenata, ali da imamo priliku diskutirati i djelovati. Pa da sve razmotrimo na radnim sastancima i da usaglasimo stavove", rekao je on.

"Dalje. Kod onoga što nazivamo sukob interesa, suština je ušto manjoj političkoj upravljivosti procesa i procedura koje se odnose na utvrđivanje postojanja sukoba interesa. Znači od imenovanja tijela pa do mogućnosti njegove smjene odnosno prestanka rada. Ja sam mišljenja, da u tom smislu tu nadležnost trebalo dati nekom već postojećem tijelu u okviru nekih nadležnosti koje već to tijelo obavlja. Da li je to CIK ili Ustavni sud BiH, koji bi neovisno od političkih struktura odlučivalo o sukobu interesa", rekao je Begić.