Vijesti

Zlostavljanje zatvorenika ozbiljan problem u BiH: Šamaranje, udaranje nogama, palicama, kundacima

Zlostavljanje zatvorenika zatvor

Zlostavljanje zatvorenika i dalje je ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini koji zahtijeva adekvatno djelovanje bh. vlasti, navedeno je u posljednjem izvještaju Komiteta za prevenciju mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Vijeća Evrope o BiH u kojem se istovremeno konstatira izostanak učinkovite reakcije na njegove prethodne preporuke.

Tokom posjete BiH delegacija CPT-a ispitala je postupanje različitih policijskih agencija prema uhapšenim osobama, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, te učinkovitost tužilačkih istraga o navodima zlostavljanja policije, kao i postupanje s pritvorenicima u četiri zatvorske ustanove u nadležnosti Ministarstava pravde FBiH i državnog ministarstva.

CPT je, kao i prilikom prethodne posjete 2019. godine, ponovo zaprimio brojne navode o fizičkom maltretiranju pripadnika policije prema pritvorenim osobama, posebno od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

"One su se uglavnom sastojale od šamaranja, udaraca nogama, palicama i kundacima službenog oružja prema osumnjičenicima za krivična djela, bilo u trenutku hapšenja ili tokom ispitivanja", navodi se u izvještaju koji opisuje nekoliko konkretnih pojedinačnih slučajeva, potkrijepljenih medicinskim dokazima.

CPT smatra da taj ozbiljan problem zahtijeva snažnu akciju vlasti BiH, uključujući formalnu izjavu na najvišem političkom nivou kojom se izražava politika nulte tolerancije prema nedoličnom ponašanju policije, ciljane aktivnosti obuke o profesionalnom intervjuiranju osumnjičenika za krivična djela, te uvođenje audio-video snimanja svih policijskih razgovora.

Detaljna procjena tužilačkih i upravnih istraga o navodima o zlostavljanju otkrila je da se, u brojnim slučajevima, takve istrage ne mogu smatrati učinkovitima, posebno s obzirom na njihovu neažurnost i temeljitost, naveli su u saopćenju.

CPT je posebno uočio nedostatak proaktivnog djelovanja tužioca u korištenju posebnih istražnih mjera te pristup u komunikaciji i saradnji s policijom te je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH preporučeno da donese obavezujuće akte o metodologiji istrage u slučajevima navoda o zlostavljanju policije.

Što se tiče pravnih garancija protiv zlostavljanja, moraju se poduzeti mjere kako bi se garantiralo pravo na pristup advokatu od početka pritvora i kako bi se osiguralo da se ljekarski pregledi pritvorenih osoba u bolnicama uvijek provode tako da ih policijski službenici ne mogu čuti.

Komitet je još jednom preporučio da se poduzmu koraci kako bi se osiguralo da sve policijske ćelije ispunjavaju minimalne uvjete u pogledu veličine, čistoće i osvjetljenja. Osim toga, osobama zadržanim u policijskom pritvoru treba ponuditi barem jedan topli obrok dnevno.

Odbor je i dalje zabrinut zbog činjenice da su, s izuzetkom Državnog zatvora, u ostalim zatvorima (Mostar, Sarajevo i Zenica), pritvorenici u istražnom postupku i dalje bili zaključani u svojim ćelijama više od 22 sata dnevno bez ikakve svrhovite aktivnosti u ponudi.

"Trebalo bi uvesti rodno specifičan pristup za žene u istražnom zatvoru kako bi se nadoknadili dugi periodu de facto samice kojoj su podvrgnute", navedeno je u izvještaju, gdje je rečeno da je mali napredak postignut u pružanju zdravstvene njege pritvorenicima u istražnom postupku.

Po mišljenju Komiteta, ministarstva pravde i zdravstva Federacije BiH trebaju sarađivati kako bi osigurali da svaki pritvorenik koji je novoprimljen u zatvor prođe brz i detaljan ljekarski pregled, uključujući skrining na zarazne bolesti.

Evropski odbor za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) posjećuje pritvorska mjesta u državama potpisnicama Evropske konvencije za sprečavanje mučenja kako bi procijenio kako se postupa s uhapšenim osobama s namjerom zaštite takvih osoba od mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Ta mjesta uključuju zatvore, centre za pritvor maloljetnika, policijske stanice, centre za pritvore imigranata, psihijatrijske bolnice i domove socijalne zaštite. Nakon svakog posjeta, CPT vladi šalje izvještaj koje sadrži nalaze i preporuke.