Politika

Žustra rasprava o Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH, posvađali se zastupnici iz RS

Predstavnički dom PS BiH razmatrao je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH koja nije podržala principe predloženog zakona.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je predloženi zakon kojim se, kako je ranije saopćeno iz te institucije, olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Izmjene i dopune ovog zakona fokusirane su na redefiniranje pojma obuke za prijem u službu, omogućavanje trajanja javnog oglasa za prijem vojnika u OS BiH tokom cijele godine, kao i na pomjeranje starosne granice vojnika i podoficira u postupku prijema u čin podoficira ili oficira do navršenih 40 godina života u trenutku potpisivanja ugovora.

Poslanik Jasmin Imamović (SDPBiH), koji je i predsjedavajući Zajedničke misije za odbranu i sigurnost BiH, je kazao da je na sjednici Komisije postojala opća većina i da su dva poslanika iz srpskog naroda bila uzdržana, a jedna protiv.

Dodao je kako je njegovo mišljenje da se radi o važnom zakonu, da je to zakon o pravima i statusu ljudi u Oružanim snagama i da su svi, ili velika većina pripadnika Oružanih snaga, jedinstveni u zahtjevu da se poboljša njihov status, bez obzira na to da li su po nacionalnosti Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili ostali i bez obzira na to u kojoj kasarni, u kojem dijelu BiH vrše svoju dužnost.

"Mislim da danas imamo priliku, odbijanjem ovog mišljenja, uraditi jedan korak da se ovaj zakon o poboljšanju statusa pripadnika OSBiH donese", naveo je Imamović.

Poslanik Branislav Borenović (PDP) je kazao da su dobili jedan zakonski dokument od Vijeća ministara BiH, "koji je potpuno suprotan, kontradiktoran onome što svjedočimo od 10. decembra 2021. godine".

"Oblast odbrane i sigurnosti je vrlo važna u svakom društvo. Da li vi znate da je ovo što danas predlažete suprotno od onoga što je vaš koalicioni partner koji sjedi u Vijeću ministara BiH iz SNSD-a predložio i usvojio u Narodnoj skupštini RS-a 10. decembra 2021. godine, a uradio neku dogradnju sa istom namjerom 26. aprila 2023. godine", kazao je Borenović.

Po njegovim riječima, s jedne strane imamo stav koji je potpuno jasan, usvojen, koji je svaki dan bi prisutan u javnosti, "na koji je svako od nas dao svoj komentar, koji kaže da je Narodna skupština zadužila Vladu RS-a da povuče saglasnost sa sporazuma o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH".

"Također, da je Narodna skupština zadužila Vladu da u roku od šest mjeseci, a sada je to kada se steknu uslovi, ali ostaje taj stav, uputi na razmatranje i usvajanje u parlament RS zakone iz oblasti odbrane i sigurnosti", kazao je Borenović.

Po njegovim riječima, to samo po sebi znači da i ovaj zakon i još neki drugi zakoni trebaju da prestanu da važe.

"Da li vi znate da je to tada urađeno na prijedlog SNSD-a, vaših koalicionih partnera", kazao je Borenović.

Zamjenik predsjedavjućeg Predstavničkog doma Nebojša Radmanović (SNSD) je kazao da je "držati političke govore u kojima se ovdje obračunava sa Narodnom skupštinom RS, nedopustivo i nije tačka dnevnog reda".

Poslanik Saša Magazinović (SDPBiH) je poručio kolegama iz RS-a da rasprave iz Narodne skupštine ostave u Narodnoj skupštini.

"Nemojte ovaj najviši zakonodavni organ, najviše tijelo u BiH opterećivati tim raspravama", kazao je Magazinović.

Poslanik Mladen Bosić (SDS) je kazao da je Borenović pitao koja je politika prava, "da li ona koju slušamo u Banja Luci, ili ova koju slušamo ovdje od SNSD-a".

"Zar to nije suštinsko pitanje. Zar nije ovo pokušaj opstrukcije demokratije i oduzimanja prava poslaniku da kaže šta misli. Ovo što je postavio Borenović, to je suštinsko pitanje koje se tiče RS-a i predstavnika iz RS-a koji sjede ovdje. Nismo čuli odgovor na to pitanje", naveo je Bosić.

Poslanik Šerif Špago (SDA) je kazao kako smatra da ovaj zakon treba proći parlamentarnu proceduru.

"Oni nije vezan ni za jedna narod, nego za građane BiH. Imajući u vidu da na 1.215 upražnjenih radnih mjesta u Oružanim snagama, čeka na desetine mladih ljudi, a svima su nam puna usta kako treba mladim ljudima obezbijediti posao, mjesto u državi BiH, da ovdje zasnivaju svoju porodicu. Mislim da je ovo prvi korak, u ovom zakonu, da možemo obezbijediti da u narednom kratkom periodu prvo unaprijedimo naše vojnike koji su dugo u Oružanim snagama BiH, one koji ispunjavaju uslove za podoficirske odnosno oficirske dužnosti, a onda stvorimo uslove da mladi ljudi nađu svoje mjesto unutar OSBiH", kazao je Špago.

Poslanik Darko Babalj (SDS) je kaza da je bio protiv ovog prijedloga zakona na sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost.

"Neko treba da nas ubijedi da to nije ispravno mišljenje, da ovdje bude neko iz Ministarstva odbrane kome ćemo postaviti pitanja. Njega danas nema", kazao je Babalj.

Poslanik Slavko Matić (HDZ BiH), koji je i član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, je kazao da su on i delegatkinja iz Doma naroda Marina Pendeš (HDZ BiH) na sjednici zajedničke komisije podržali principe predloženog zakona.

"U ime Kluba HDZ-a BiH u Predstavničkom domu želim da kažem da ćemo podržati, ne smao principe, nego i sadržaj ovog zakona", naveo je Matić.

Poslanica Sanja Vulić (SNSD) je kazala da su članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost iz SNSD-a bili uzdržani na sjednici komisije.

"Čim smo glasali uzdržano, svjesno smo ostavili prostor za dalje razmatranje samog prijedloga zakona, a i koordinaciju i dogovor sa našim kolegama koji dolaze iz RS-a. Sva mišljenja koja smo dobili od naših ministarstava su poprilično pozitivna na prijedlog ovog zakona", kazala je Vulić.

Nakon što je okončana rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, predsjedavajući Kluba poslanika SDS - PDP - Za pravdu i red Darko Babalj je zatražio polusatnu pauzu.

Nakon pauze nastavljena je rasprava o preostalim tačkama dnevnog reda.