Politika

Federalna uprava za inspekcijske poslove: Godina zatvora za nepoštivanje naredbe o izolaciji

Imajući u vidu ozbiljnost situacije povodom proglašene pandemije koronavirusa (COVID-19), direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović je pojasnio procedure sanitarnog nadzora na graničnim prijelazima, te naglasio važnost poštivanja mjera zdravstvenog nadzora i organičavanja kretanja.

"U okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH su dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju.

Na osnovu podataka iz zdravstvenog upitnika kao i očitanja termalne kamere koja omogućava detekciju putnika s povišenom tjelesnom temperaturom, federalni sanitarni inspektori preduzimaju dalje mjere u smislu stavljanja lica pod zdravstveni nadzor u skladu s Procedurama nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID-19), koje se primjenjuju prema svim putnicima koji dolaze s područja, Francuske, Njemačke i Španije.

Svim stranim državljanima koji ulaze u FBiH iz navedenih zemalja propisuju se mjere ograničavanja kretanja na razdoblje od 14 dana.

Svim BiH državljanima i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u BiH, a ulaze u FBiH iz navedenih zemalja izdaje se Rješenje o obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana", naveo je Ajdinović.

Putnici s povišenom temperaturom se, u saradnji s aerodromskim osobljem, do dolaska epidemiologa i ljekara smještaju u aerodromski prostor za privremenu izolaciju lica s povišenom temperaturom.

„Podsjećam da je zabranjen ulazak u BiH državljanima NR Kina, Južna Koreja, Iran i Italija. Želim naglasiti da je Federalna uprava za inspekcijske poslove uspostavila redovnu komunikaciju i koordinaciju sa svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije, na osnovu koje se uspostavlja praćenje i kontrola provođenja mjera zdravstvenog nadzora po rješenjima federalnih sanitarnih inspektora.

Shodno tome, Federalna uprava za inspekcijske poslove će na dnevnoj osnovi kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije dostavljati spiskove – tabelarne preglede lica kojima su izdata rješenja od strane federalnih sanitarnih inspektora (s imenima i prezimenima, adresama i kontakt telefonima lica/putnika i datumom izdavanja rješenja), na osnovu kojih će policijski organi u FBiH poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u vezi s poštivanjem naredbi iz donesenog rješenja nad putnicima/ licima kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana.

Na dane 12. i 13.3.2020. godine, prema do sada dostupnim podaicima, federalni sanitarni inspektori su izdali 303 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor / ograničenom kretanju/izolaciji putnika/lica na period od 14 dana“, kaže Ajdinović.

Građani koji se vraćaju u BiH treba da znaju da se sanitarni pregledi na graničnim prelazima Bijača, Izačić, Gorica, Kamensko, Bosanski Šamac i Orašje vrše u 24 sata dnevno/u tri smjene, te upozoravamo na neophodnost tačnog i vjerodostojnog popunjavanja sanitarnih upitnika i provođenje zdravstvenih mjera u cilju održavanja stabilne epidemiološke situacije u BiH/FBiH.

„Apelujemo na putnike kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravamo da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do 1 godine zatvora.

Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a propisana kazna je do 3 godine zatvora.

Preporučuje se BiH državljanima i stranim državljanima sa stalnim i privremenim boravkom u BiH, da otkažu sva svoja putovanja van BiH.

Podsjećam javnost da je, na prijedlog entitetskih ministarstva zdravstva, donesena odluka da svi građani BiH koji dolaze iz inostranstva idu u izolaciju od 14 dana. Odluka stupa na snagu od 16. marta u šest sati ujutro. Shodno odluci, broj graničnih prelaza za kontrolu roba i putnika će biti redukovan, kako bi se omogućilo neprekidno vršenje sanitarnog nazora putnika/lica i roba“, kazao je direktor Ajdinović.