Vijesti

Kadrovska rješenja Vlade FBiH

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti predsjednika i članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog isteka mandata, te na ove dužnosti na mandat od dvije godine, imenovala Samira Bećirovića (predsjednik), Izmira Hadžiavdića i Anitu Paurić (članovi).

Za članicu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je, uime Vlade FBiH, na period od četiri godine, imenovana Jasmina Khechan Babić, a za zamjenicu članice Šefika Hasanagić.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Sanelu Milavić – Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršioce ovih dužnosti su, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Jadranko Stojkić, Nisvet Mujanović, Dalfina Bošnjak, Ibrica Čevra, Jasmina Hadžić i Vanja Pirgić.Povezani postovi: