imena, imena

Koga je Komisija za vrijednosne papire prijavila za kriminal u FDS-u?

Komisija za vrijednosne papire FBiH jutros je objavila da je Tužilaštvu KS podnijela izvještaj o krivičnom djelu vezano za Fabriku dihana Sarajevo.

"Na osnovu obavljenog nadzora je utvrđeno postojanje osnova sumnje da su određene fizičke i pravne osobe, od 2016. do 2023. godine, pripremale i realizirale aktivnosti tako što su koristile svoj položaj, propuštale poduzeti dužne radnje i ovlasti, poduzimale nezakonite aktivnosti, koristeći pritom privredni subjekt koji je pod njihovim preovlađujućim uticajem i kontrolom, a sve s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi sebi i drugome, odnosno nanoseći štete privrednom subjektu FDS d. d. Sarajevo (Badeco Adria d. d. Sarajevo)", saopćeno je.

U saopćenju Komisija nije navela puna imena ljudi koji su prijavljeni, nego samo njihove inicijale.

No, uvidom u vlasničku strukturu odnosno u Upravu FDS-a vidi se da je Komisija prijavila dirketora i članove Nadzornog odbora.

To su: direktor Edin Mulahasanović, te članovi NO: Alexander Walther, Markus Philipp Schwamann te Michale Pramberg.

Oni su, kako se navodi u saopćenju Komisije, imovonu i novčana sredstava FDS-a koristili 'za pokrivanje obaveza povezanih pravnih i fizičkih osoba, zaključujući sporne pravne poslove velikih novčanih vrijednosti u kojima se društvo pojavljivalo kao garant tih pravnih poslova, a sve na osnovu spornih odluka upravljačkih struktura koje su bile na štetu društva, a u korist povezanih osoba'.