Sastanak u Sarajevu

Košarac: Raditi na unapređenju sektora ribarstva i akvakulture

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac sastao se danas u Sarajevu sa izvršnim sekretarom Opšte komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM) Migelom Bernalom.

Na sastanku je razgovarano o definisanju aktivnosti koje se odnose na ribarstvo i akvakulturu, koje su dio obaveza iz poglavlja 13 pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.

Košarac je informisao sagovornika da je sektor poljoprivrede u primarnoj ustavnoj nadležnosti entiteta, te da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ima isključivo koordinirajuću ulogu.

"S tim u vezi, ovo ministarstvo nije centralni organ, niti će davati bilo kakve vrste preporuka bez prethodno usaglašenih stavova sa institucijama Republike Srpske i Federacije BiH. To se odnosi i na sektor ribarstva i akvakulture", poručio je Košarac.

Na sastanku je istaknuto da postoji otvoren prostor za unapr eđenje pomenutog sektora, te ispunjavanje potrebnih uslova i standarda Evropske unije. U tom kontekstu, izražena je opredijeljenost da se prihvate preporuke Opšte komisije za ribarstvo Mediterana u okviru strateških dokumenata, ali i u konkretnim aktivnostima.

"Usaglasili smo da će predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zajedno sa nadležnim tijelima Republike Srpske i Federacije BiH u predstojećem periodu definisati mapu kretanja, te u saradnji sa predstavnicima Opšte komisije za ribarstvo Mediterana, raditi na unaprjeđenju sektora ribarstva i akvakulture, uz puno uvažavanje mehanizma koordinacije i uključenost entitetskih struktura u realizaciju obaveza iz pregovaračkog poglavlja 13", naglasio je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.