sjednica vijeća ministara

Krišto informisala ministre u Vijeću ministara o planu EU vrijednom šest milijardi eura

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto u  informirala je ministre o posjetu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Bosni i Hercegovini, kada je predstavljen Plan rasta za Zapadni Balkan, vrijedan ukupno šest milijardi eura, za razdoblje 2024. – 2027. godine.

Plan rasta uključuje do dvije milijarde eura bespovratne pomoći za ubrzanje socioekonomskog približavanja Europskoj uniji.

Predsjedateljica Krišto je najavila da bi Bosna i Hercegovina, uz nastavak i ubrzanje reformi te dinamiziranje procesa usvajanja proračuna, mogla povući više od milijardu eura iz ovog paketa pomoći, čime bismo značajno ubrzali europski put i povećali rast bh. ekonomije u korist svih žitelja BiH. ca Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POLJOPRIVREDI BIT ĆE DOSTAVLJEN PS BiH 

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Godišnje izvješće iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, koje je korigirano na sjednici.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će ovo izvješće  Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Izvješće predstavlja cjelovit dokument u BiH u kojem je prikazano stanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i implementirane mjere poljoprivredne politike u BiH, uključujući razinu novčanih sredstava koja su izdvojena kao potpora podizanju proizvodnosti i jačanju konkurentnosti domaće poljoprivrede.

Uz pokazatelje makroekonomskog ambijenta, predstavljeni su i zbirni podatci o zasijanim površinama, obujmu i strukturi poljoprivredne proizvodnje, otkupnim cijenama poljoprivrednih proizvoda i njihovoj vanjskotrgovinskoj razmjeni, kao i sigurnosti hrane, zaštiti zdravlja bilja te veterinarstvu. Istodobno, izvješće sadrži provedene aktivnosti u ovom području u kontekstu europskih integracija i međunarodne suradnje.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH  u nastavku 28. sjednici, sukladno mišljenjima  Agencije za državnu službu, imenovalo je Ivana Lasića za direktora i Nikolu Petrovića za zamjenika direktora u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine, najbolje rangirane  kandidate nakon provedene procedure javnog natječaja.

Prethodno su dosadašnji direktor Marinko Zeljko i zamjenik direktora Zoran Tešanović razriješeni dužnosti zbog isteka mandata.

Državna regulatorna agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine dužna je svoj pravilnik o unutarnjem ustrojstvu prilagoditi potrebama povećanja javne konkurencije.

Zaključeno je da je potrebno raspisati javni natječaj za drugog zamjenika direktora u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Adelu Vileš Bektaš vršiteljem dužnosti zamjenika direktora Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, do okončanja natječajne procedure, a najdulje na razdoblje od tri mjeseca.

ZA PROJEKTE RAZMINIRANJA U DOBOJU, VISOKOM I VITEZU 100 TISUĆA KM

Vijeće ministara BiH na 29. sjednici donijelo je Odluku o rasporedu 100.000 KM iz grantova neprofitnim organizacijama Ministarstva civilnih poslova „Sufinanciranje protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu, kao potporu razminiranju u BiH.  

Od ukupnih sredstava za projekt razminiranja u Doboju osigurano je 40.000 KM, dok je za projekte u Visokom i Vitezu osigurano po 30.000 KM.   

Projekte je ranije predložio BHMAK, a podržalo Povjerenstvo za razminiranje u BiH    sukladno definiranim kriterijima koji uključuju da se projekt nalazi na listi prioriteta Plana razminiranja za 2022. godinu (Lista prioriteta entitetskih vlada) te da općine u kojima se realiziraju projekti imaju mogućnost sufinanciranja.

ZAŠTITA PRAVNIH I IMOVINSKIH ODNOSA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Pravobraniteljstva BiH, donijelo je Odluku o izvorima financiranja i načinu izvršavanja financijskih obveza u svrhu vođenja međunarodnog investicijskog arbitražnog postupka u pravnoj stvari tužitelja Pramod Mittal, Sangeeta Mittal, Vartika Mittal, Shristi Mittal i Divyesh Mittal protiv tužene Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH odobrilo je do 800.000 KM iz Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, s ciljem zaštite pravnih i imovinskih interesa BiH u ovom arbitražnom postupku. Sredstva su namijenjena za angažiranje specijaliziranog odvjetničkog ureda za vođenje međunarodnih investicijskih sporova koji će izabrati Pravobraniteljstvo BiH kako bi zajedno zastupali Bosnu i Hercegovinu u ovome arbitražnom postupku, kao i za plaćanje depozita za rad arbitražnog tribunala te angažiranje pravnih i financijskih vještaka.

Arbitražni postupak je pokrenut shodno odredbama Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija sukladno arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovinsko pravo iz 1976. godine, a u vezi s ulaganjem tužitelja u poduzeće Global Ispat Koksnu Industriju d.o.o. Lukavac (GIKIL d.o.o. Lukavac).

Nakon što Ministarstvo financija i trezora BiH izvrši obveze proistekle iz ove odluke, Pravobraniteljstvo BiH će radi zaštite financijskih interesa institucija BiH, sukladno važećim propisima, poduzeti odgovarajuće pravne radnje prema nižim razinama vlasti na koje se ovaj spor odnosi.

Ranije je Vijeće ministara BiH upozorilo vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona na njihove obveze koje proizlaze iz članka 29. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanju međunarodnih ugovora u vezi sa zaključivanjem modificiranog sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u vezi s arbitražnim postupkom u predmetu GIKIL d.o.o. Lukavac.

IZMJENA I DOPUNA PRAVILA ZA KONZULTACIJE U IZRADI PRAVNIH PROPISA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa, s ciljem preciznijeg definiranja pojedinih odredbi te unapređenja provedbe postupka konzultacija sa zainteresiranom javnošću.

Pravila za konzultacije su u primjeni od 2017. godine te je praksa ukazala na nužnost izmjena i dopuna, kako bi se omogućila bolja suradnja s civilnim društvom i nastavilo usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira i prakse uključivanja građana i organizacija civilnog društva u postupak oblikovanja javnih politika u BiH.

Izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje Pravila za konzultacije s izmjenama i dopunama Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH u dijelu procjene utjecaja propisa.

NIJE USVOJENA INFORMACIJA O VENECIJANSKOM BIJENALU

Vijeće ministara BiH nije usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prijedlogu za sudjelovanje Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu 2024. godine, nakon što u dva kruga glasovanja nije postignut konsenzus za njezino donošenje.  

Praktično nije prihvaćen prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta da Paviljon Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2024. godine predstave projekti: "Mjera mora", autora akademskog kipara Stjepana Skoke i kustosa postavke Marina Ivanovića, te "Gdje smo kod kuće?", Gradskih muzeja Sarajevo, koji je razvijen u suradnji s autoricom Šejlom Kamerić.

INFORMACIJA PRAVOBRANITELJSTVA BiH U VEZI S PRESUDOM VIŠEG SUDA KALIFORNIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je dvije informacije Pravobraniteljstva BiH o Prijedlogu za izmjenu presude Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange, s pratećim zaključcima kojima se žele zaštiti imovina i imovinski interes Bosne i Hercegovine.

Presudom Višeg suda Kalifornije, Okrug Orange, od 11. 12. 2019. godine obvezana je Yugobanka a.d. Beograd, A New York Agency, na isplatu 738.772,23 USD, s kamatama od 203 USD dnevno od dana presuđenja stvari.

S obzirom na to da ovaj dug nikada nije namiren, tužitelj Daniel Ćavić u predmetu protiv Jugobanke a.d. Beograd, pozivajući se na Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, zahtijeva od Višeg suda Kalifornije da presudu proširi i na namirenje duga obveže i države sukcesore bivše SFRJ, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Pravobraniteljstvo BiH zaduženo je da prihvati ponudu američkog odvjetničkog ureda za zastupanje BiH pred Višim sudom Kalifornije po podnesenom Prijedlogu za izmjenu ove presude kako bi se osiguralo odbijanje prijedloga tužitelja u odnosu na BiH, slijedom pozitivne prakse zemalja okruženja u identičnom predmetu.

Pravobraniteljstvo BiH dužno je zaštititi imovinu i imovinske interese Bosne i Hercegovine u ovom postupku te će po njegovom okončanju dostaviti detaljnu informaciju Vijeću ministara BiH, uključujući i pitanja financiranja ovog postupka.

RASPISATI JAVNI NATJEČAJ

Na sjednici zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da temeljem Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH raspiše javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH.

Prethodno su usvojena izvješća o provedenom javnom natječaju i o postupku za izbor i imenovanje direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH u kojem se navodi da dva od tri prijavljena kandidata nisu ispunjavala uvjete, dok treći kandidat nije pristupio intervju, zbog čega je javni natječaj okončan neuspješno.

Za v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH imenovan je Nikola Čiča do okončanja natječajne procedure, a najdulje na razdoblje od tri mjeseca.

DATA SAGLASNOST ZA GLASOVANJE DRŽAVLJANA SRBIJE I EGIPTA U BiH

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost za organiziranje glasovanja državljana Republike Srbije koji borave nа teritoriju Bosne i Hercegovine, u povodu održavanja parlamentarnih izbora u R. Srbiji.

Glasovanje državljanima R. Srbije je omogućeno 17. 12. 2023. godine u terminu od 7:00  do 20:00 sati na 18 lokacija u BiH, uključujući Veleposlanstvo BiH u Sarajevu, generalne konzulate u Banjoj Luci i Mostaru i njihove urede u Drvaru i Trebinju te odgovarajućim prostorijama u Višegradu, Doboju, Bratuncu, Bijeljini, Prijedoru, Loparama, Zvorniku, Mrkonjić Gradu i Palama.

Istodobno je dana suglasnost za organiziranje glasovanja državljana Arapske Republike Egipat koji borave nа teritoriju Bosne i Hercegovine, u povodu predsjedničkih izbora u Egiptu.

Državljanima Arapske Republike Egipat omogućeno je glasovanje u BiH u razdoblju od 1. 12. do 3. 12. 2023. godine u terminu od 9.00 do 21:00 sat u prostorijama Veleposlanstva Arapske Republike Egipat u Sarajevu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.